ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Π.Ε." η Αθηνά "

Κορίνης 20 Γαλάτσι
τηλ-φαξ 2912250

10~09~02

Προς τους συλλόγους διδασκόντων και όλους τους
συναδέλφους

ΚΟΙΝ: κ.κ. Προϊσταμένους ’ Δ|νσης, 3ου, 4ου, 5ου Γρ. Π.Ε. Αθ.

 

Σε σχέση με την διαμορφούμενη πίεση για την αποδοχή και εφαρμογή απαράδεκτων ρυθμίσεων που αφορούν στο ωράριό μας, δηλώνουμε τα εξής:

ΕπιστροφήΕπιστροφή ΠεριεχόμεναΠεριεχόμενα