Η.Π.Α.: Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΜΠΟΥΣ

 

Νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εξήγγειλε ο πρόεδρος Μπους, για τις ΗΠΑ. Μετά την αποτυχία των λεγόμενων "βάουτσερ", δηλαδή της εκπαίδευσης με κουπόνια, όπου το κράτος έδινε λεφτά στους γονείς που ήθελαν να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό, μειώνοντας αντίστοιχα τις δαπάνες για τη δημόσια εκπαίδευση, η κυβέρνηση Μπους προχώρησε στην αξιολόγηση των σχολείων μέσω των εξετάσεων των μαθητών. 
Έτσι καθιερώνονται ετήσιες εξετάσεις για τους μαθητές από Τρίτη έως και Έκτη Δημοτικού σε ανάγνωση και μαθηματικά. Οι επόπτες εκπαίδευσης θα συμπληρώνουν ελέγχους αξιολόγησης κάθε σχολείου με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων, και όταν ένα σχολείο δεν εκπληρώνει τους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση, οι Ομοσπονδιακές Αρχές θα μειώνουν την επιχορήγησή του.

Είναι φανερό ότι το σχολείο με όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης που θεσπίζουν οι διάφορες κυβερνήσεις λαμβάνει το χαρακτήρα επιχείρησης, κι έτσι η αποτελεσματικότητά του καθορίζεται από το προϊόν, δηλαδή τους μαθητές. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση κινείται και το πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αυτές τις ημέρες στη Βουλή. 
Οι αγώνες μας να το καταργήσουν. Όλοι στις Γενικές Συνελεύσεις.

(18-1-2002)

ΕπιστροφήΕπιστροφή