ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Απέτυχε το Πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Νέες Τεχνολογίες

επιμέλεια Παναγιώτης Σάμιος

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των Βρετανών εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες δεν πέτυχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η αλλαγές στη διδακτική πράξη είναι μηδαμινές τονίζει το BBC NEWS. Τα παραπάνω είναι διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του αρμόδιου αξιολογητή του προγράμματος (Office for Standards in Education). Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ειδικότερα οι νέες τεχνολογίες δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν στη διδακτική πράξη. Να προσθέσουμε και τις ενστάσεις των συνδικάτων για τις ανεπάρκειες του προγράμματος επιμόρφωσης αλλά και τις δυσκολίες για τη συντήρηση, αναβάθμιση και χρηματοδότησης των μηχανημάτων.

Να σκεφτείς πώς μας παρουσιάζουν οι διάφοροι "ειδικοί" τα ίδια προγράμματα στην Ελλάδα και τι αγώνα κάνουνε για να φαγωθούν τα σχετικά κονδύλια.

(1-5-2002)

ΕπιστροφήΕπιστροφή