Εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων: ένα ακόμα επεισόδιο καταπάτησης δικαιωμάτων και «βουτιάς» στον ολοκληρωτισμό από το ΥΠΑΙΘ

Εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων: ένα ακόμα επεισόδιο καταπάτησης δικαιωμάτων και «βουτιάς» στον ολοκληρωτισμό από το ΥΠΑΙΘ

 

Σε κάθε ευκαιρία το ΥΠΑΙΘ και η κυβέρνηση αποδεικνύουν ότι επιδιώκουν την επιστροφή των εργασιακών δικαιωμάτων στο μεσαίωνα και χρησιμοποιούν  κάθε αυταρχική κι ολοκληρωτική μεθόδευση!

Μόνο υπό αυτό το πρίσμα μπορεί κανείς να δει το πρόγραμμα υποχρεωτικής εισαγωγικής επιμόρφωσηςγια τους/τις νεοδιόριστους/ες συναδέλφους μας. Η εισαγωγική επιμόρφωση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου εκτός εργασιακού ωραρίου ακόμα και  σε ημέρες επίσημων αργιών όπως η Καθαρή Δευτέρα, μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας ή της δεύτερης εβδομάδας του Πάσχα. Ήδη, ανακοινώνεται ανά περιοχές και ομάδες το πρόγραμμα σε ώρες εκτός εργασιακού ωραρίου στις/στους εκπαιδευτικούς χωρίς κανένα σεβασμό στον ιδιωτικό χρόνο. Υπάρχουν καταγγελίες ότι επιμορφωτές δημιουργούν ομάδες συνομιλίας στο viber με τους επιμορφωμένους τους χωρίς τη συναίνεσή τους, τους αναθέτουν ύλη προς μελέτη για το πρώτο μάθημα και τους υποχρεώνουν να έχουν μόνιμα ανοιχτές κάμερες για να ελέγχουν την παρουσία τους. Επιπλέον, οι επιμορφούμενοι καλούνται να πραγματοποιήσουν υποχρεωτικά εργασίες και διάφορες εξεταστικές διαδικασίες με τις οποίες θα κριθούν αν παρακολούθησαν επιτυχώς την επιμόρφωση. Δηλαδή, μπορεί κάποιος/α επιμορφούμενος και να απορριφθεί; Τι σημαίνει αυτό; Τι επιπτώσεις έχει; Στην πραγματικότητα φαίνεται πως το υπουργείο ανακαλύπτει  ένα νέο εξεταστικό φίλτρο που θα πρέπει οι επιμορφούμενοι να περάσουν. Μετά το προσοντολόγιο, την προσπάθεια της επιβολής της αξιολόγησης, τον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και όλα τα σχετικά που μηχανεύονται, σχεδιάζουν να βάλουν και προϋποθέσεις ελέγχου, κατηγοριοποίησης και απόρριψης ακόμα και μέσω της διαδικασίας της εισαγωγικής επιμόρφωσης. Να μην αρκεί η παρακολούθηση για να δίνεται η βεβαίωση και να μην είναι επαρκής προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος!

Δηλώνουμε καθαρά, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι δούλοι, έχουν ακόμα δικαιώματα και θα τα προστατεύσουμε! Οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να παρακολουθήσουν την εισαγωγική επιμόρφωση δεν είναι εκπαιδευτικοί που μπαίνουν για πρώτη φορά στην τάξη. Εργάζονται επί πολλά έτη στο δημόσιο σχολείο, ίσως και πολλά περισσότερα από τους επιμορφωτές τους. Δεν έπρεπε να καλούνται να πραγματοποιήσουν εισαγωγική επιμόρφωση. Ταυτόχρονα, αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παρακολουθήσει στο παρελθόν το πρόγραμμα αυτό και είναι απαράδεκτο να καλούνται ξανά.

Οι στοχεύσεις του ΥΠΑΙΘ είναι συγκεκριμένες και αφορούν όλους/ες τους εκπαιδευτικούς. Σε ένα περιβάλλον αυταρχισμού και διοικητισμού, την ίδια στιγμή που επιχειρεί την ατομική αξιολόγηση εκβιάζοντας με τη μονιμοποίηση τις/τους νεοδιόριτες/ους, κάνει απρόκλητη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και καταστρατηγεί βάναυσα το εργασιακό ωράριο θέτωντας ξανά εκβιαστικά διλήμματα. Είναι σαφές πως επιχειρεί να δημιουργήσει μια νέα γενιά πειθήνιων εργαζόμενων που θα εκτελούν εντολές ανά πάσα στιγμή με τον πέλεκυ της υποχρεωτικότητας και της αξιολόγησης να αποτελούν μια μόνιμη απειλή για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

Συγκεκριμένα επιδιώκει την:

  • αποδοχή της παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων και ειδικότερα του ορισμένου εργασιακού ωραρίου ως υποχρέωση συνδεδεμένη με τη μόνιμη και σταθερή εργασία.
  • ανά πάσα στιγμή διαθεσιμότητα του/της εργαζόμενου/ης στην απλήρωτη υπερωριακή απασχόληση που ορίζεται από τον εργοδότη και συνδέεται με την ατομική αξιολόγηση.
  • εμπέδωση της αντίληψης πως «ποτέ και τίποτα δε θα είναι αρκετό». Οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί έχουν εργαστεί ήδη στο Δημόσιο σχολείο ως αναπληρωτές/τριες για πολλά χρόνια, ενώ έχουν πραγματοποιήσει ανάλογη επιμόρφωση στο παρελθόν.
  • στρεβλή αντίληψη περί επιμόρφωσης μέσω τηλεδιασκέψεων αντί για ουσιαστική βιωματική επιμόρφωση οργανωμένη από πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Σημειώνουμε ότι:

Η μη συμμετοχή στην εισαγωγική επιμόρφωση με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δε μπορεί να επιφέρει καμία βλαπτική επίπτωση που να σχετίζεται με τη μονιμοποίηση ούτε με τη μισθολογική εξέλιξη.

Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει σε εκτός εργασιακού ωραρίου επιμορφώσεις.

Η εισαγωγική επιμόρφωση αφορά αποκλειστικά την αλλαγή βαθμού (και όχι μισθού ή ΜΚ) που είναι όρος για διεκδίκηση θέσης στελέχους εκπαίδευσης.

Πέρα όμως από την εξ «αποστάσεως» εκπαίδευση η οποία  στερείται αποδείξεων παραγωγής σημαντικών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων-το αντίθετο μάλιστα- αλλά και τη διαδικασίας της επιμόρφωσης εκτός εργασιακού ωραρίου, η οποία με σαφήνεια ωθεί την προσοχή των εκπαιδευτικών από τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών τους στην επίδειξη επιδόσεων και συλλογής προσόντων, δεν διαφεύγει της προσοχής μας το περιεχόμενο της εισαγωγικής επιμόρφωσης.

Τα θεματικά πεδία περιλαμβάνουν ως διδακτικά αντικείμενα «Το σχολείο των δεξιοτήτων»  και την «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Ποιότητα στην Εκπαίδευση». Οι δύο αυτοί όροι αφορούν τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη  υπερεθνικών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, για το σχολείο και τη γνώση. Ένα σχολείο που δεν θα στοχεύει στην προετοιμασία των μαθητών για να γίνουν αυθεντικοί παραγωγοί γνώσης αλλά εργατικό δυναμικό που θα δουλεύει  άκριτα  για την κερδοφορία των επιχειρήσεων, εφοδιασμένο με «μισή» γνώση,  μια γνώση μετρήσιμη, περιορισμένη, εστιασμένη σε επιμέρους δεξιότητες που δεν θα κατανοεί τον κόσμο ως ενιαίο σύνολο,  δεν θα τον ερμηνεύει και δεν θα τον αλλάζει.

Η εισαγωγική επιμόρφωση  είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ και έχει τη σφραγίδα των κυβερνητικών  επιλογών που προωθούνται σε όλες της χώρες της Ε.Ε. και βρίσκουν σθεναρή αντίσταση από το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό κίνημα. Είναι η βίαιη , αυταρχική, δια ροπάλου ένταξη του νεοδιόριστου στο σχολείο που οραματίζονται οι λίγοι κυρίαρχοι του κόσμου. Το σχολείο  του ελέγχου, της λογοδοσίας, του ανταγωνισμού, της προσοντολαγνείας, της ιεραρχικής κατάταξης, το οποίο τα παιδιά των εργαζόμενων θα πρέπει να το πληρώνουν και στο οποίο τα παιδιά των ανέργων, των φτωχών, των μεταναστών, των κάθε είδους «διαφορετικών» -εάν βρίσκουν θέση- θα αποτελούν «προβλήματα προς διαχείριση» ενώ ταυτόχρονα θα εξορίζεται κάθε απελευθερωτική, δημιουργική διάσταση της γνώσης, και εντέλει η χαρά για όλους τους εμπλεκόμενους, εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Με βάση τα παραπάνω καλούμε την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ κάθε επιμόρφωση να πραγματοποιείται:

  • Με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, εντός του εργασιακού ωραρίου και με ταυτόχρονη απαλλαγή από άλλα καθήκοντα (π.χ. μεταξύ 15-21 Ιουνίου, 1-10 Σεπτεμβρίου).
  • δια ζώσης με φυσική παρουσία και με την επιστημονική ευθύνη των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων

Διεκδικούμε:

Επαναλειτουργία της διετούς μετεκπαίδευσης (διδασκαλείων) με νέο πλαίσιο (αυτόνομες μονάδες στο πλαίσιο της λειτουργίας των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων) και απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα για όλους τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. (δασκάλους–νηπιαγωγούς–ειδικότητες).

Η επιμόρφωση να οργανώνεται από δημόσιους φορείς (σε σύνδεση με τα Πανεπιστήμια–Παιδαγωγικά Τμήματα), να είναι δωρεάν, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που θα οδηγεί σε κατάταξή τους με βάση τις επιμορφωτικές δραστηριότητες.

Οι επιμορφωτικές διαδικασίες να προτείνονται, να επιλέγονται και να ελέγχονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και η επιμόρφωση να γίνεται με ελεύθερη επιλογή, με βάση τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευτικού, μέσα από ένα πλήθος προσφερόμενων επιλογών στις ποιες έχει διατυπώσει πρόταση και τις έχει συνδιαμορφώσει.