Άμεση μείωση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών και των εκπ/κών των ολιγοθεσίων δημοτικών Καμία ανοχή στην εργασιακή εξουθένωση και την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων του 1/3 του κλάδου

Στη μέγγενη του δημοσιονομικού κόστους και των δημοσιονομικών απαγορεύσεων συνθλίβονται τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών στο σύνολό τους. Ειδικά στο ζήτημα του ωραρίου, χιλιάδες εκπαιδευτικοί της Α’ βάθμιας, συγκεκριμένα οι νηπιαγωγοί περίπου 5.850 νηπιαγωγείων και οι εκπαιδευτικοί 600 ολιγοθεσίων δημοτικών εξαιρούνται από τη μείωση του διδακτικού τους ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσία τους και το διδακτικό τους ωράριό καθορίζεται από την οργανικότητα της σχολικής μονάδας.

Μέχρι το 2013 (Ν4115 – ΦΕΚ24/Α΄/30-1-2013) δεν υπήρχε καν θεσμοθετημένο διδακτικό ωράριο για τους/τις νηπιαγωγούς με αποτέλεσμα να καθορίζεται από το ωράριο λειτουργίας των Νηπιαγωγείων και να αυξάνεται σταδιακά (45΄, 10΄, 15΄ την ημέρα) ανάλογα με τις διευρύνσεις αυτού που κατά καιρούς θεσμοθετούνταν. Ωστόσο και μετά τη θεσμοθέτηση του διδακτικού ωραρίου τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν, αντίθετα νέα διεύρυνση προέκυψε με το ΠΔ79/2017 (από τις 12:30 στη 13:00) που ισχύει μέχρι σήμερα. Παρά τις διαφοροποιήσεις που κατά καιρούς πραγματοποιήθηκαν, κοινό χαρακτηριστικό ήταν ότι στον διδακτικό χρόνο παύει σταδιακά να λογίζεται η προσέλευση/αποχώρηση των νηπίων και το διάλλειμα.

Η οριοθέτηση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών με την ΥΑ (127187/E1/2016 – ΦΕΚ2524/Β/16-08-2016) κατ’ αναλογία με αυτό των εκπαιδευτικών των ολιγοθεσίων δημοτικών σχολείων, που συνδέει το ζήτημα της μείωσης του ωραρίου με την οργανικότητα της σχολικής μονάδας, ουσιαστικά διατήρησε και ενέτεινε τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της ΠΕ. Η συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων (άνω του 95%) είναι οργανικά κάτω από 4/θέσια, γεγονός που συνδέεται τόσο με το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό περιεχομένο της δίχρονης προσχολικής αγωγής κι εκπαίδευσης, όσο και με παράγοντες που σχετίζονται με τις υπάρχουσες υποδομές, την χωροταξική διασπορά ανά την επικράτεια, αλλά και την ανάγκη περιορισμού των μετακινήσεων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το αποτέλεσμα ήταν πως η κλιμακούμενη μείωση με βάση τα χρόνια υπηρεσίας, που ισχύει για τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, δεν ίσχυσε ουσιαστικά ποτέ για τους/τις Νηπιαγωγούς, εκτός από τις ελάχιστες περιπτώσεις των 4/θεσίων και άνω Νηπιαγωγείων, όπου κι εκεί παρατηρούνται προβλήματα εφαρμογής λόγω μη στελέχωσης με επιπλέον προσωπικό ή/και μη απόδοσης των δεδουλευμένων υπερωριών.

Στην ουσία οι νηπιαγωγοί και οι εκπαιδευτικοί των ολιγοθεσίων εξαιρέθηκαν από αυτή την κατάκτηση -αποτέλεσμα των αγώνων και των διεκδικήσεων του εκπαιδευτικού κινήματος-. Οι κυβερνήσεις διαχρονικά αρνήθηκαν το δικαίωμα τους στη μείωση ωραρίου γιατί δεν θέλουν να αναλάβουν το οικονομικό κόστος αυτής της μείωσης και γιατί στην ουσία αποτυπώνουν υποτίμηση της εργασίας των εκπαιδευτικών αυτών των μονάδων. Τα νηπιαγωγεία και τα ολιγοθέσια δεν είναι βάρος, είναι αναγκαιότητα!

Οι νηπιαγωγοί και οι εκπαιδευτικοί των ολιγοθεσίων σήμερα εργάζονται τις περισσότερες διδακτικές ώρες από όλους τους εκπαιδευτικούς, δεν έχουν κενά ή διαλείμματα και είναι διαρκώς επιφορτισμένοι/ες με την επίβλεψη των παιδιών, σε πολλές περιπτώσεις παραμένοντας μόνες/οι στις σχολικές μονάδες. Η εργασιακή τους εξουθένωσή είναι τεράστια για να ανταπεξέλθουν στον εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό τους ρόλο, διαρκώς αυξανόμενη και η καταπάτηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων μόνιμη. Για τις/τους προϊσταμένες/ους μάλιστα, το πραγματικό εργασιακό ωράριο ξεπερνάει κατά πολύ το προβλεπόμενο, αφού έχουν επιπροσθέτως διοικητικά και γραφειοκρατικά καθήκοντα  χωρίς καμία πρόβλεψη για μείωση διδακτικού ωραρίου.

Η 91η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ (26 – 29/06/2022) έλαβε ομόφωνη απόφαση για άρση της ανισότητας του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων (νηπιαγωγών, δασκάλων, ειδικοτήτων) σε σχέση με το αντίστοιχο των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή για άλλη μια φορά ανέδειξε  τη σοβαρότητα και το μακροχρόνιο του προβλήματος, με έμφαση στο ωράριο των νηπιαγωγών. Οι νηπιαγωγοί και οι εκπαιδευτικοί των ολιγοθεσίων παρότι αποτελούν το 1/3 σχεδόν των εκπαιδευτικών στην ΠΕ, εξακολουθούν να μην έχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα, βρίσκονται σε καθεστώς εξαίρεσης αναφορικά με το διδακτικό ωράριο σε σχέση με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς ΠΕ. Ειδικά για τις/τους νηπιαγωγούς παρατηρείται διαφοροποίηση ακόμα  και μεταξύ τους ανάλογα με τον τύπο του νηπιαγωγείου στο οποίο εργάζονται. Συγκεκριμένα παρατηρείται:

  • Για ίδιο χρόνο λειτουργίας των σχολικών μονάδων, διαφορετική αποτύπωση των διδακτικών ωρών στα ωρολόγια προγράμματα Στον ίδιο αριθμό ωρών λειτουργίας αντιστοιχεί διαφορετικός αριθμός διδακτικών ωρών, η οποία σχετίζεται με το πότε αρχίζει και πότε λήγει το διδακτικό ωράριο και τι περιλαμβάνει αυτό. Συγκεκριμένα, στην πρωινή λειτουργία των σχολικών μονάδων αντιστοιχούν 6 διδακτικές ώρες για το δημοτικό, ενώ για το Νηπιαγωγείο 5 διδακτικές ώρες.
  • Οι ίδιοι νηπιαγωγοί έχουν διαφορετικό εργασιακό ωράριο (διαφορές 15΄, 30΄, 45΄ την ημέρα) που καθορίζεται από τον τύπο του Νηπιαγωγείου (πρωινής λειτουργίας ή ολοήμερο πρόγραμμα), τον τύπο του τμήματος (α` ή β` βάρδιας), από τη λειτουργία ή όχι πρόωρης υποδοχής, από την οργανικότητα των νηπιαγωγείων (στα 4θέσια και κάτω, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των Νηπιαγωγείων, δεν υπάρχει η δυνατότητα μείωσης του διδακτικού χρόνου ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας).
  • Ακόμα και οι προϊσταμένες/οι έχουν διαφορετικό διδακτικό ωράριο ανάλογα με το αν λειτουργεί ή όχι πρόωρη υποδοχή,  τον τύπο και την οργανικότητα του Νηπιαγωγείου.

Σε αυτά τα πλαίσια η τοποθέτηση ενός επιπλέον νηπιαγωγού σε κάθε Νηπιαγωγείο αποτελεί  αναγκαίο μέτρο  προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα της μείωσης του ωραρίου και αυτονόητα αναγκαία συνθήκη για την επιπρόσθετη εποπτεία των μαθητ(ρι)ών και την εργασιακή ασφάλεια των νηπιαγωγών, που συχνά βρίσκονται μόνες/οι στις σχολικές μονάδες.

Οι πολιτικές λιτότητας, καταπάτησης εργασιακών δικαιωμάτων και η απαξίωση του θεσμού του νηπιαγωγείου και γενικότερα της δημόσιας εκπαίδευσης από τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις είναι η αιτία για την ανυπαρξία στήριξης των μορφωτικών αναγκών των μαθητών μας, για την αύξηση των μαθητών  στα τμήματα από 22 σε 25, για την εγκατάλειψη των κτιριακών υποδομών και  αποτελούν το βασικό ανάχωμα στην ουσιαστική εφαρμογή της μείωσης του ωραρίου των νηπιαγωγών. Οι δηλώσεις του Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ, που εναποθέτουν την επίλυση του ζητήματος στην ίδρυση επιπλέον πολυδύναμων νηπιαγωγείων αποδεικνύουν περίτρανα πως δεν υπάρχει καμία πολιτική πρόθεση για την εξάλειψη των ανισοτήτων.

Τα δικαιώματά μας δεν είναι αριθμοί, δε μετριούνται με τους δημοσιονομικούς στόχους, και τις «αντοχές της οικονομίας». Δεν θα ανεχτούμε να συνεχίζεται η καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων νηπιαγωγών και εκπαιδευτικών ολιγοθεσίων, την ένταση της εργασιακής τους εξουθένωσης, το καθεστώς εξαίρεσης που έχουν επιβάλει οι αποφάσεις των κυβερνήσεων. Το εκπαιδευτικό κίνημα διεκδικεί και υπερασπίζεται το δικαίωμα όλων των εκπαιδευτικών, χωρίς καμία διάκριση, στη μείωση του ωραρίου τους ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την αποσύνδεσή του από την οργανικότητα των σχολικών μονάδων που υπηρετούν.

Απαιτούμε:

-Μείωση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών ολιγοθεσίων στο επίπεδο του ωραρίου των συναδέλφων των πολυθεσίων σχολείων της Πρωτοβάθμιας με καθολική εφαρμογή της κλιμακωσής του αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας και απώτερο στόχο την εξίσωση με το ωράριο της Β/θμιας για όλους τους εκπαιδευτικούς. Υπολογισμός ως διδακτικός χρόνος όλος ο χρόνος παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο (διαλείμματα –προσέλευση –αποχώρηση).

-Την τοποθέτηση ενός/μίας επιπλέον νηπιαγωγού σε κάθε Νηπιαγωγείο, ενός/μίας επιπλέον εκπαιδευτικού σε κάθε ολιγοθέσια σχολική μονάδα, με σύσταση οργανικών θέσεων, με σταθερή σχέση εργασίας και αποκλειστική διάθεση.

-Τη μείωση του διδακτικού ωραρίου των προϊσταμένων 4/θέσιων και κάτω σχολικών μονάδων (νηπιαγωγείων και δημοτικών) κατ` αντιστοιχία με των διευθυντών/ντριών των 4/θέσιων και 5/θέσιων δημοτικών σχολείων.

-Την άμεση απόδοση των δεδουλευμένων υπερωριών στους/στις νηπιαγωγούς των οργανικά ή/και λειτουργικά 4/θέσιων νηπιαγωγείων.

Οργανώνουμε την αντίσταση, προτείνουμε στα πλαίσια του συνολικού αγωνιστικού σχεδιασμού που έχουμε καταθέσει ως Παρεμβάσεις:

  • Μεγάλη καμπάνια ενημέρωσης και διεκδίκησης
  • επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις στο ΥΠΑΙΘ και τις κατά τόπους διευθύνσεις ΠΕ για την με προοπτική απεργιακής κλιμάκωσης.

Φτάνει πια! Όταν λέμε ίσα δικαιώματα εννοούμε ΙΣΑ δικαιώματα!

Αγώνας για ισότητα, ισονομία και εργασιακή ασφάλεια