Ιούλ 092022
 

Δήλωση των εκπροσώπων των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ-ΚΙΝΗΣΕΩΝ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ

Ασβεστά Ειρήνης (6974750410) και Ρέππα Ντίνας (6975308409)

Για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ σε σώμα

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ για τη συγκρότηση του προεδρείου, πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2022. Σε αντίθεση με την πρόταση των Παρεμβάσεων για προγραμματικό προεδρείο οι ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥ,  ΑΣΕ/ΠΑΜΕ και ΔΙΚΤΥΟ τοποθετήθηκαν υπέρ ενός αντιπροσωπευτικού-αναλογικού-λειτουργικού προεδρείου, όπου η ανάληψη θέσεων θα γίνει με βάση την εκλογική δύναμη των παρατάξεων. Αποτέλεσμα των παραπάνω αποτελεί η συγκρότηση του προεδρείου από τις παρατάξεις ΔΑΚΕ/ΑΣΕ/ΔΗΣΥ/ΔΙΚΤΥΟ με Πρόεδρο ΔΑΚΕ, Γ. Γραμματέα ΑΣΕ/ΠΑΜΕ, Αντιπρόεδρο ΔΗΣΥ και Οργανωτικό Γραμματέα ΔΙΚΤΥΟ, όπου αλληλοψηφίστηκαν και εκλέχτηκαν με 9 ψήφους. Οι εκπρόσωποι των Παρεμβάσεων δηλώσαμε ότι δεν αποδεχόμαστε καμία θέση και δεν ψηφίζουμε καμία δύναμη για κανένα αξίωμα.

Αξιοσημείωτη διαφοροποίηση αποτελεί η στάση της ΑΣΕ/ΠΑΜΕ να στηρίξει με την ψήφο της τις παρατάξεις του κρατικού, κυβερνητικού συνδικαλισμού της συναίνεσης και της υποταγής στο προεδρείο, καθώς και της κυβερνητικής ΔΑΚΕ στη θέση του προέδρου, στάση που δημιουργεί σοβαρές πολιτικές ευθύνες συνδιαχείρισης για τη συγκεκριμένη παράταξη. Μάλιστα, για πρώτη φορά δεν έθεσε ως προϋπόθεση τη συμμετοχή όλων των δυνάμεων και δήλωσε πως δε θα επηρεαστεί από την επιλογή των Παρεμβάσεων να μη συμμετέχουν, αναπτύσσοντας σχετική επιχειρηματολογία περί λειτουργικής και όχι προγραμματικής στη βάση ενός αγωνιστικού σχεδιασμού συγκρότησης.

Η θέση μας ως Παρεμβάσεις είναι σταθερή και ξεκάθαρη. Η διαχείριση του συνδικάτου είναι κατά βάση πολιτική και όχι ουδέτερη λειτουργία. Δεν ήταν «ουδέτερου – διαχειριστικού» χαρακτήρα η απόφαση για διαδικτυακές συνεδριάσεις του ΔΣ και όχι δια ζώσης ακόμα κι όταν τα σχολεία ήταν ανοιχτά, η άρνηση του ΔΣ να δεχτεί και να στηρίξει τα πρωτοβάθμια σωματεία που είχαν κηρύξει απεργία αποχή απέναντι στις διώξεις του Υπουργείου Παιδείας, η άρνηση να υπάρχει πρόσβαση όλων των παρατάξεων στα πρακτικά αρχαιρεσιών. Οι παρατάξεις ΔΑΚΕ/ΔΗΣΥ/ΔΙΚΤΥΟ, που αποτελούσαν και αποτελούν την πλειοψηφία στο ΔΣ της ΔΟΕ μόλις στην πρόσφατη 91η ΓΣ της ΔΟΕ άνοιξαν τον ιδιαίτερα  επικίνδυνο κι ολισθηρό δρόμο για την εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη και τις ηλεκτρονικές εκλογές στο μεγαλύτερο συνδικάτο του δημοσίου με το να αναγνωρίσουν αντιπροσώπους εκλεγμένους από ηλεκτρονικές κάλπες. Η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε μεθοδευτεί δυο μήνες νωρίτερα  στο ΔΣ της ΔΟΕ όταν οι ίδιες παρατάξεις αρνήθηκαν την πρόταση των Παρεμβάσεων να δοθεί κατεύθυνση  στους Συλλόγους να διεξάγουν εκλογές αποκλειστικά δια ζώσης και χωρίς εγγραφή στο ΓΕΜΗΣΟΕ. Είναι γεγονός πως ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥ πρωτοστάτησαν σε περίπου 20 πρωτοβάθμια σωματεία ώστε να γίνουν οι εκλογές με εφαρμογή των αντιδραστικών διατάξεων του ν. Χατζηδάκη, επιχειρώντας έτσι να δημιουργήσουν τετελεσμένα για τον κλάδο, ιδιαίτερα μπροστά στις εκλογές αιρετών τον Νοέμβριο. Άλλωστε, καμία παράταξη από τις παραπάνω που αποτελούν πλέον το προεδρείο της ομοσπονδίας δε δεσμεύτηκε στο ΔΣ για τη μη εγγραφή της ομοσπονδίας στο ΓΕΜΗΣΟΕ, δηλώνοντας μόνο πως «με τα σημερινά δεδομένα δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα». Εντέχνως δεν υπήρξε καμία αναφορά από καμία παράταξη πλην των Παρεμβάσεων στον νόμο Χατζηδάκη και στην ανάγκη να υπάρξει γραμμή αγώνα για την κατάργηση και τη μη εφαρμογή του.

Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να συνυπολογιστεί:

-η άρνηση του απερχόμενου ΔΣ να ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη της 91η ΓΣ σημαντικά επίδικα , όπως ο ν. Χατζηδάκη,  ο ν.4823/21 για την αξιολόγηση, οι διορισμοί και τα δικαιώματα των αναπληρωτών, η σαφής εναντίωση στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και το προσοντολόγιο. Η σκόπιμη διακοπή του συνεδρίου, με ευθύνη των ΔΑΚΕ/ΔΗΣΥ/ΔΙΚΤΥΟ, ώστε να μην συζητηθούν τα ζητήματα της ελαστικής εργασίας είναι πολιτική επιλογή με στόχο να μην υπάρξει δέσμευση του νέου ΔΣ στα ζητήματα αυτά.

– η οριστική ημερήσια διάταξη, την οποία ψήφισαν για την 91η ΓΣ του κλάδου ΔΑΚΕ, ΔΗΣΥ και ΔΙΚΤΥΟ, και σύμφωνα με την οποία βασική αιτία για την αντιεκπαιδευτική πολιτική αποτελεί η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.  Δεν είναι τυχαίο ότι επτά φορές το κείμενο αποδίδει τις κακοδαιμονίες της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και μόνο δύο στην κυβέρνηση (πρόκειται για τον αντισυνδικαλιστικό νόμο και την πολιτική λιτότητας που, εκ των πραγμάτων, δεν μπορούν να αποδοθούν στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ). Προφανώς, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ διακρίνεται από ιδιαίτερο ταξικό πολιτικό κυνισμό και μένος κατά των εκπαιδευτικών. Δεν είναι ωστόσο αυτή η αιτία της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Υπάρχει η κυβερνητική πολιτική κατεύθυνση σε συνδυασμό με τις κεντρικές κατευθύνσεις των υπερεθνικών οργανισμών ΕΕ και ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση. Πρόκειται ουσιαστικά για δυο ανταγωνιστικές αναγνώσεις για τις αιτίες και τις στοχεύσεις της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής.

-οι τοποθετήσεις, η διαχειριστικού τύπου αντίληψη και η συναίνεση των ΔΑΚΕ/ΔΗΣΥ/ΔΙΚΤΥΟ, απολύτως εναρμονισμένες με τις κεντρικές κατευθύνσεις των πολιτικών τους φορέων και την κυρίαρχη αστική γραμμή, σε σχέση με τα κεντρικά επίδικα της περιόδου και τελικά η απουσία αποφάσεων για το αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης του συνδικάτου.

Ως  Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις θεωρούμε ότι το προεδρείο της Ομοσπονδίας συγκροτείται σε πολιτικο-συνδικαλιστική προγραμματική βάση. Γι’ αυτό και από την αρχή της εκπροσώπησής μας στο όργανο,  από το 1999 ως σήμερα, εκφράσαμε την ίδια θέση, για συγκρότηση σε προγραμματική βάση. Είναι φανερό με βάση όλα τα παραπάνω ότι δεν υπάρχει προοπτική συγκρότησης προγραμματικού προεδρείου στην κατεύθυνση ενός μετώπου, που θα αντιπαλέψει με όρους σύγκρουσης τις συνθήκες λεηλασίας του λαϊκού εισοδήματος, αυταρχισμού και συρρίκνωσης της συλλογικής δράσης, που θα θέσει στο επίκεντρο τα κοινωνικά δικαιώματα στην παιδεία, την υγεία, την ασφάλιση, την εργασία με όρους ανατροπής και πέρα από τη συνδικαλιστική αυταπάτη του «καλού και κακού διαπραγματευτή» ή την πολιτική αυταπάτη του «καλού ή κακού διαχειριστή» και τα αδιέξοδα που αυτές οδηγούν. Το γεγονός αυτό ενισχύει την παραπάνω θέση μας για καμία συμμετοχή στο προεδρείο της ομοσπονδίας και καμιά παροχή ψήφου για την ανάδειξη των μελών του στη βάση των όποιων συμφωνιών έγιναν για τη συγκρότηση του προεδρείου από αυτές.

Οι Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις θα συνεχίσουμε όλη την επόμενη περίοδο, όπως άλλωστε κάναμε πάντοτε, να συμβάλλουμε με τη δράση, τις θέσεις και τις προτάσεις μας, στη βάση του προγράμματος δράσης που καταθέσαμε στο συνέδριο και επισυνάπτουμε, σε όλα τα επίπεδα του συνδικαλιστικού κινήματος, στην οργάνωση ενός  πολύμορφου ανυποχώρητου αγώνα διαρκείας για την ανατροπή της αντιεκπαιδευτικής και αντιλαϊκής πολιτικής.

Sorry, the comment form is closed at this time.