Ιούν 222021
 

Πριν ο φόβος αράξει

τα λόγια θα κάνουμε πράξη…

Σήκωσε το κεφάλι ψηλά

εμείς μπορούμε κι αλλιώς: με τους αγώνες!

 

                                  Μάχη στην άκρη της νύχτας με το φως των αγώνων

Σήμερα 22/6/2021 συναντήθηκε το ΔΣ της ΔΟΕ με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, την υπουργό Ν. Κεραμέως, την υφυπουργό Ζ. Μακρή και τον γ.γ. Α. Κόπτση.

« Ζητήσαμε να συναντηθούμε για να πούμε τις προθέσεις μας για το νομοσχέδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά στην έναρξη της συνάντησης η υπουργός και ξεδίπλωσε αμέσως τις προθέσεις της.

Σκληρή και αδιάλλακτη νεοφιλελεύθερη πολιτική που διαλύει το δημόσιο και δωρεάν σχολείο. Υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητριών και  των μαθητών και κατάργηση της παιδαγωγικής ελευθερίας. Οι άξονες του νομοσχεδίου που παρουσίασε επιγραμματικά αποτυπώνουν μια αυστηρά ιεραρχική δομή λειτουργίας μέσα σε ένα αυστηρό πλέγμα ιεράρχησης και επιθεωρητισμού που εφαρμόζει πιστά τις επιταγές της Ε.Ε., ΟΟΣΑ και Παγκόσμιας Τράπεζας για ένα σχολείο ευέλικτο, υποταγμένο στην αγορά και βαθιά ελεγχόμενο από το κράτος.

Οι πυλώνες του νομοσχεδίου που παρουσίασε περιλαμβάνουν:

  • αυτονομία σχολείων
  • αξιολόγηση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης
  • δομές εκπαίδευσης
  • εκκλησιαστική εκπαίδευση

Η υπουργός Παιδείας αναφερόμενη στο νομοσχέδιο είπε χαρακτηριστικά «δε μιλάμε για υπηρεσιακά ζητήματα, μιλάμε για παιδαγωγικά». Δήλωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο 35% του δείκτη αυτονομίας στην Ευρώπη. Σε άλλες χώρες ο δείκτης αυτονομίας είναι 80% διαπιστώνοντας αυθαίρετα ότι όσο πιο αποκεντρωμένο είναι ένα σχολείο τόσο πιο βελτιωμένα είναι τα αποτελέσματα που παράγει.

Αυτονομία σχολείων

Στα πλαίσια της αυτονομίας της σχολικής μονάδας ανακοίνωσε τη ρύθμιση που υπάρχει στο νομοσχέδιο για την εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου. Ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνονται τα προγράμματα σπουδών και θα ακολουθήσουν οι προκηρύξεις για τη δημιουργία των συγγραφικών ομάδων. Όλα τα βιβλία θα διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και παρουσίασε ως στοιχείο ότι μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο υπάρχει ένα και μοναδικό σχολικό εγχειρίδιο. Στα πλαίσια της αυτονομίας του κάθε σχολείου αναφέρθηκε στην πρόβλεψη που περιέχεται στο νομοσχέδιο για την αποκέντρωση στη διαδικασία έγκρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Δίνεται η δυνατότητα η κάθε σχολική μονάδα να εγκρίνει προγράμματα που αφορούν το σχολείο και δεν εμπλέκονται άλλες αρμοδιότητες π.χ. διεύθυνση Εκπ/σης ή Περιφέρειας.

Εισάγεται  ο θεσμός του «μέντορα» και «των ενδοσχολικών συντονιστών» σε επίπεδο σχολικής μονάδας  που θα τους αναλαμβάνουν εκπαιδευτικοί του κάθε σχολείου και οι οποίοι θα «υποβοηθούν» το διδακτικό έργο και θα υποστηρίζουν τον συντονισμό των εκπαιδευτικών  ανά τάξη.  Επιλέγονται από τον Διευθυντή με κριτήρια (!) ο οποίος  έχει και την αρμιοδιότητα επμερισμού των καθηκόντων τους. Εδώ εντάσσεται «η ενίσχυση του ρόλου του διευθυντή».  Η ανάληψη καθηκόντων σε αυτές τις θέσεις  θα μοριοδοτείται  και θα συνεκτιμάται για τις κρίσεις στελεχών. Πλήρης απαξίωση της λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων, κατάργηση στην πράξη του ν. 1566 και ισχυροποίηση των διευθυντών με μοναδικό στόχο τον απόλυτο έλεγχο και την παιδαγωγική ασφυξία του σχολείου. Αντίτιμο στον ελεγκτικό μηχανισμό των μεντόρων και των ενδοσχολικών συντονιστών θα είναι η πριμοδότηση με μόρια για μελλοντικές κρίσεις στελεχών και η απαλλαγή από εξωδιδακτικά καθήκοντα, δηλαδή εφημερίες!

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών – στελεχών εκπαίδευσης

Στις αντιδράσεις της διδασκαλικής Ομοσπονδίας επιχείρησε να οχυρωθεί πίσω από τη φράση ότι «η αξιολόγηση είναι βελτιωτικής φύσης, δεν έχει καμία ποσόστωση και αριθμητική αποτύπωση». Είναι τετράβαθμη και περιλαμβάνει τους χαρακτηρισμούς μη ικανοποιητικός, ικανοποιητικός, πολύ καλός, εξαιρετικός. Θα αποτιμώνται: η γενική – ειδική διδακτική του αντικειμένου (από το σύμβουλο), το παιδαγωγικό κλίμα και η διαχείριση της τάξης (από το διευθυντή), η υπηρεσιακή συνέπεια και η επάρκεια του εκπαιδευτικού( από το διευθυντή και από το σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης). Η υπηρεσιακή συνέπεια και η επάρκεια θα κρίνεται ανά διετία ενώ η γενική και ειδική διδακτική και το παιδαγωγικό κλίμα ανά τετραετία. Η αξιολόγηση θα συνδέεται με την επιμόρφωση των αξιολογούμενων , το πλάισιο της οποίας  ωστόσο δεν θα εντάσσεται σε αυτό το νομοσχέδιο (!)

Υπερθεματίζοντας αναφέρθηκε ότι στο 90% των ευρωπαϊκών χωρών υπάρχει αξιολόγηση, ότι δεν ακολουθεί η πολιτική ηγεσία σχήμα μείωσης μισθού και ότι θα προβλέπονται ενστάσεις για τις «αδικίες»!

Δομές εκπαίδευσης

Επανέρχεται ο θεσμός του σχολικού συμβούλου. Ο αριθμός τους αυξάνεται σε επίπεδο Διεύθυνσης, από 500 σε 800,  το οποίο δικαιολόγησε λέγοντας ότι είναι περισσότεροι γιατί μειώνονται τα σχολεία εποπτείας τους και θα είναι κοντά και μέσα στις σχολικές τάξεις κάνοντας ακόμα και… υποδειγματικές διδασκαλίες!

Θεσπίζονται οι «επόπτες» σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπάιδευσης και οι «επόπτες» σε επίπεδο Περιφέρειας. Οι περιφερειακοί επόπτες θα είναι 116.

Η θητεία των διευθυντριών/ών  σχολείων θα είναι 4ετής και θα παύσει να ισχύει ο περιορισμός των 2 θητειών που προβλεπόταν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Για τις κρίσεις των στελεχών εκπαίδευσης δεν δόθηκε σαφές χρονοδιάγραμμα πρά μόνο η σειρά με την οποία θα διεξαχθούν, με πρώτες τις κρίσεις των συμβούλων – συντονιστών εκπαίδευσης, στη συνέχεια των διευθυντών των σχολικών μονάδων και τελευτάιες τις κρίσεις των Διευθυντών Εκπάιδευσης και των Περιφερειακών.

Παράλληλα προβλέπεται σύσταση 1.100 νέων οργανικών θέσεων για ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς με ενίσχυση των ΚΕΣΥ.

Χαρακτηριστικό της συνάντησης είναι ότι στις ερωτήσεις που τέθηκαν για τους διορισμούς η υπουργός Παιδείας απάντησε ότι δεν είναι έτοιμη η πολιτική ηγεσία να ανακοινώσει κάτι κι ότι το επόμενο διάστημα θα προγραμματιστεί εκ νέου συνάντηση με τη ΔΟΕ για το θέμα των διορισμών και την κατανομή.

Με σαφώς προδιαγεγραμμένο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και συνεπές με το εκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας , η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ σε μια επικοινωνιακή κίνηση για το θεαθήναι και με σαφή την πρόθεση να το παρουσιάσει ως προϊόν διαλόγου με τις Ομσπονδίες  εμπαίζει προκλητικά για άλλη μια φορά το σώμα της ζωντανής μάχιμης εκπάιδευσης, τους εκπαιδευτικούς της τάξης και της πράξης.   Αγνοεί με κυνισμό τη συντριπτική απόρριψη του νόμου για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της  σχολικής μονάδας  από το 97% των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην απεργία – αποχή. Κωφεύει μπροστά στις  αποδοκιμασίες σε μια σειρά από  παρεμβάσεις της ( ηλεκτρονική ψηφοφορία και ψευδοεκλογές αιρετών, πρότυπα – πειραματικά, αύξηση ωραρίου των νηπιαγωγών) από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας .Αδιαφορεί  απροκάλυπτα για την τραγική καθημερινότητα των σχολείων για τους χιλιάδες των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους  και δεν έχει τίποτε να πει για την εξασφάλιση των παιδαγωγικών συνθηκών και της ασφαλούς λειτουργίας τους.

Ως Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις στη διάρκεια της συνάντησης με συνεχείς διακοπές και αντιδράσεις δηλώσαμε την πλήρη αντίθεσή μας στο αντιδραστικό νομοσχέδιο που επιφέρει ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση των παιδιών των λαϊκών οικογενειών και οδηγεί τη λειτουργία του σχολείου σε ένα σκοτεινό τοπίο όπου αναιρείται η παιδαγωγική πράξη και ενισχύεται η ιεραρχική δομή λειτουργίας μέσω της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Δεν αποτελεί έκπληξη. Η Κεραμέως και η κυβέρνηση της Ν.Δ. σύμφωνα με το προεκλογικό τους πρόγραμμα αλλά και τις συνεχείς δηλώσεις στα ΜΜΕ υποστηρίζουν την αποδέσμευση του κράτους από την υποχρέωση του κράτους να στηρίζει δημόσια αγαθά όπως η υγεία και η παιδεία και τη μετατροπή του σχολείου σε μοχλό ημιμάθειας και δημιουργίας ανελεύθερων πολιτών που θα αποτελέσουν το φτηνό εργατικό δυναμικό. Με πρόσφατη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία της παρέχεται στους Δήμους η δυνατότητας  λειτουργίας ΚΔΑΠ αμέσως μετά τη λήξη του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος του σχολείου και παράλληλα με το ολοήμερο!!! και με πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο οποίο εντάσσεται η μελέτη των σχολικών μαθημάτων της επόμενης ημέρας καθώς και δραστηριότητες μουσικής, εικαστικών, αθλητισμού κ.α. που αποτελούν διδακτικά αντικείμενα στο ολοήμερο πρόγραμμα του σχολείου. Μεθόδευση δηλαδή κατάργησης του ολοήμερου προγράμμτος του σχολέιου και μεταφορά λειτουργιών του δημόσιου σχολείου στους δήμους.

Ως Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις, για όλες και όλους εμάς, για το εκπαιδευτικό κίνημα που αναπνέει και χειραφετείται στους δρόμους του αγώνα και τις σχολικές αίθουσες δεν υπάρχει άλλος δρόμος! Η υπεράσπιση του δημόσιου δωρεάν σχολείου και του παιδαγωγικού μας ρόλου ενάντια στις επιταγές της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ αποτελεί το σίγουρο μονοπάτι της μάχης που έχουμε μπροστά μας.

Η ζωντανή, μάχιμη εκπάιδευση είναι εδώ,  παρούσα και ενεργή  και θα δώσει άλλη μια φορά την απάντησή της.

Ο αυταρχισμός του νομοσχεδίου της Κεραμέως θα έχει την ίδια τύχη με τα νομοσχέδια της Γιαννάκου, της Διαμαντοπούλου, του Αρβανιτόπουλου. Οι δομικές αλλαγές που επιχειρούνται στην παιδαγωγική και δομική  λειτουργία του σχολείου θα βρουν απέναντί τους ενωμένο το εκπαιδευτικό κίνημα με αγώνες νικηφόρους στην τάξη και στους δρόμους!

 

 

 

 

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.