ΟΧΙ ΣΤΗΝ Υ.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ως Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις είχαμε επισημάνει σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας («Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Παιδονόμος και αξιολογητής!»/13-3-21) ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας των σχολικών μονάδων, όπως ορίζεται  στην Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 491-9/1/2021) και ως διαδικασία προβλέπεται από τον ν.4692/20, αποτελεί μέσο των μηχανισμών αξιολόγησης, ελέγχου και πειθάρχησης μαθητών και εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής  της κυβέρνησης και της απόδοσης ευθυνών για τα ποικίλλα προβλήματα  λειτουργίας των  σχολείων στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αποπνέει ένα αυταρχικό, τιμωρητικό και αντιπαιδαγωγικό πνεύμα, ακριβώς γιατί επιδιώκει τη συστηματική επιτήρηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του σχολείου και του έργου των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητα τους, ενταγμένος στο πλαίσιο της επιβολής του κυρίαρχου μοντέλου της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Κατόπιν πιέσεων που ασκούνται από ορισμένες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης  προκειμένου να προχωρήσουν οι σχολικές μονάδες στη σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της σχολικής μονάδας επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για τη σύνταξη του Ε.Κ.Λ. του τρέχοντος σχολικού έτους για αυτό καμία σχολική μονάδα να μην προστρέξει σε σύνταξη Ε.Κ.Λ. Υπογραμμίζουμε ότι δεν νοείται διαδικτυακή συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ή δια περιφοράς . Οποιαδήποτε προσπάθεια πίεσης από τις Δ/νσεις Εκπ/σης είναι αυθαίρετη και πρέπει οι συνάδελφοι να την καταγγέλλουν στους συλλόγους τους.
  2. Με την επαναλειτουργία των σχολείων, όταν θα αποφασιστεί, οι ελάχιστες εβδομάδες λειτουργίας του σχολείου που θα απομένουν πρέπει να αξιοποιηθούν για την οργάνωση της διδασκαλίας μας, την ομαλή και αδιατάρακτη επανένταξη των παιδιών στη σχολική ζωή και όχι να δαπανηθούν σε συνεδριάσεις για τη διαμόρφωση ενός ΕΚΛ που σύμφωνα με το ΦΕΚ ισχύει για ένα σχολικό έτος δηλαδή για το ελάχιστο διάστημα που απομένει έως τη λήξη του 2020-2021. Οι σύλλογοι διδασκόντων έχουν ως πρώτιστο παιδαγωγικό καθήκον  να υποδεχθούν και  να αγκαλιάσουν  τους μαθητές και τους  γονείς τους,  να επιδιώξουν (να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν) με κάθε τρόπο την  ομαλοποίηση  της ψυχολογικής και κοινωνικοσυναισθηματικής κατάστασης των μαθητών τους που όλο αυτό το διάστημα του εγκλεισμού και της ακύρωσης της αναντικατάστατης ζωντανής έκπαιδευτικής διαδικασίας έχει διαταραχθεί σοβαρότατα, να προγραμματίσουν την στο μέτρο του δυνατού κάλυψη του σημαντικού μορφωτικού ελλείματος  που προκλήθηκε. Είναι εντελώς αδικαιολόγητο να απαιτείται αυτή τη χρονική στιγμή σύνταξη κανονισμού.  Σε μια περίοδο δηλαδή  που τα σχολεία είναι κλειστά και είναι άγνωστο το πότε θα ανοίξουν. Λες και δεν είχαν καθορίσει από την αρχή της χρονιάς τα σχολεία μας- οι σύλλογοι διδασκόντων –όπως κάνουν κάθε χρόνο –   τα βασικά σημεία για τη λειτουργία των σχολείων ακολουθώντας ένα ξεκάθαρο παιδαγωγικό πλαίσιο που αντιμετωπίζει κάθε πρόβλημα που τυχόν προκύψει.
  1. 3.      Υπογραμμίζουμε ότι στην Υ.Α. δεν  αναφέρεταιπουθενά  ρητά ποιο σώμα, ποιο όργανο αποφασίζει. Δεν ορίζεται διαδικασία συζήτησης και ψηφοφορίας για τη λήψη σχετικής απόφασης. Συγκεκριμένα, στην Υ.Α. αναφέρεταιότι «Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή/της Διευθύντριας της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου. Στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου συμμετέχει και το Προεδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου. Η απόφαση εγκρίνεται από τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Σχολείου και από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης». Κατά συνέπεια σε κάθε περίπτωση που υπάρξει σχετική εισήγηση από τον/την  Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας, ο σύλλογος διδασκόντων να θέσει το ζήτημα ώστε να λήξει η διαδικασία. Δηλαδή, για παράδειγμα, ποια θα είναι η διαδικασία εάν ο/η διευθυντής/ντρια εισηγηθεί έναν ΕΚΛ και υπάρξουν διαφωνίες και ενστάσεις από εκπαιδευτικούς; Ποιο σώμα θα αποφανθεί και που προβλέπεται αυτό;
  2.   Σύλλογοι Γονέων ΔΕΝ λειτουργούν στις περισσότερες σχολικές μονάδες καθώς δεν πραγματοποιήθηκαν  εκλογές  ανάδειξης  Δ.Σ. λόγω πανδημίας και δεν νομιμοποιείται απερχόμενο ΔΣ να λάβει αποφάσεις,  ενώ στα περισσότερα νηπιαγωγεία δεν υπάρχουν ούτως ή άλλως. Από την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε εμπλοκή των δημοτικών αρχών στη σύνταξη του ΕΚΛ, είναι το λιγότερο απαράδεκτη και καταδικαστέα.
  1. 5.         Οποιαδήποτε ενδεχόμενη προσπάθεια του Υπουργείου να επιβάλει τη σύνταξη του ΕΚΛ  εντός προθεσμίας πρέπει να  βρει τον κλάδο απέναντι.

Σχετικά με το θέμα του ΕΚΛ, το Δ.Σ. της ΔΟΕ, με απόφασή του που ελήφθη πλειοψηφικά από τις παρατάξεις ΔΑΚΕ- ΔΗΣΥ- ΑΕΕΚΕ –ΕΡΑ, εξέδωσε ανακοίνωση (αρ. πρωτ. 1455/15-3-21) σχετικά με την παροχή κατευθύνσεων προς τους  συναδέλφους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων για τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  που προβλέπεται από την Υ.Α. 13423/ΓΔ4/Φ.Ε.Κ.491/Β/9-2-2021 και σε συνέχεια της σχετικής δέσμευσής του που είχε προηγηθεί με ανακοίνωσή του στις 23-2-21(αρ. πρωτ. 1366/23-2-21). Πρόκειται για μια ανακοίνωση – θέση της Ομοσπονδίας η οποία αντί να θωρακίσει τον κλάδο με σαφή απόφαση για Μη εφαρμογή της ΥΑ και συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων όπως έπραξε με την απόφασή της για την κήρυξη απεργίας – αποχής από την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας  αξιοποιώντας  την τεράστια αγωνιστικότητα και αποφασιστικότητα της βάσης του κλάδου που αγκάλιασε την απεργία αποχή και οδήγησε ήδη σε μια πρώτη νίκη, στάθηκε αναντίστοιχη των περιστάσεων καθώς:

ü  Ενώ στην πρώτη ανακοίνωση της ΔΟΕ υπήρχε σαφής αναφορά  στη σύνδεση ΕΚΛ και εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας στη 2η ανακοίνωση της ΔΟΕ κάθε τέτοια αναφορά εξαφανίστηκε. Στη 2η αυτή ανακοίνωση γίνεται απλή αναφορά  του ΕΚΛ ως έναν από τους δείκτες εσωτερικής -εξωτερικής  αξιολόγησης χωρίς καμία κριτική για τη διασύνδεση ΕΚΛ- εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων παρότι η διασφάλιση της εφαρμογής του αποτελεί έναν από τους δείκτες του θεματικού άξονα 9 ενώ μια ακόμα σειρά δεικτών συνδέονται με το περιεχόμενο του ΕΚΛ που ορίζεται από την Υ.Α.

ü  Επικαλείται την από την 69η Γ.Σ. του κλάδου θέση (δηλαδή πριν …20 χρόνια) για την αναγκαιότητα «της σύνταξης κανονισμού λειτουργίας σχολείων…που θα ενισχύει την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση σε επίπεδο σχολικής μονάδας» προσανατολίζοντας στην αυτονομία των σχολικών μονάδων σε μια περίοδο που η στόχευση αυτή αποτελεί προγραμματικό διακύβευμα της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ταυτόχρονα η διαμόρφωση διαφορετικής διακριτής «ταυτότητας – προφίλ» για κάθε σχολική μονάδα βαδίζει τον δρόμο   της κατηγοριοποίησης και του ανταγωνισμού ανάμεσα στις σχολικές μονάδες.

ü  Καλεί τους συλλόγους διδασκόντων «να προχωρήσουν στη σύνταξη των Εσωτερικών Κανονισμών να λειτουργήσουν, όπως πάντα κάνουν, με γνώμονα τη διασφάλιση του, απαραίτητου, παιδαγωγικού κλίματος και τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου» εντοπίζοντας απλώς ως «προβληματικό σημείο» της διαδικασίας υλοποίησης του  εσωτερικού κανονισμού την  «άρση του κυρίαρχου ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων, κυρίως στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία» και επισημαίνοντας ότι «η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. πρέπει να επανορθώσει θέτοντας ως προϋπόθεση τον κυρίαρχο χαρακτήρα του Συλλόγου Διδασκόντων για τη λήψη απόφασης». Αποποιείται έτσι της συνδικαλιστικής του ευθύνης ενώ παρωθεί ταυτόχρονα τους συναδέλφους στην υλοποίηση του πλαισίου της Υ.Α.

ü  Ανατρέχοντας στους ενδεικτικούς εσωτερικούς κανονισμούς που έχει συντάξει το ΙΕΠ  εντοπίζει «σειρά σημείων που γεννούν προβληματισμό» και συστήνει στους συναδέλφους, αναθέτοντάς τους επί της ουσίας την ευθύνη,  «να τα προσέξουν αν ανατρέξουν σε αυτούς» επισημαίνοντας ότι «είναι μόνο ενδεικτικοί και σε τίποτα σε δεσμεύουν τους Συλλόγους Διδασκόντων» ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι συντάχθηκαν ακριβώς για να χρησιμοποιηθούν και βεβαίως να αποτελέσουν το εργαλείο στα χέρια των Σ.Ε.Ε. και των Δ/ντών Εκπ/σης που εγκρίνουν τον ΕΚΛ.

Σε επίπεδο ΔΟΕ είναι τεράστιες οι ευθύνες του γραφειοκρατικού παλιού και νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού των ΔΑΚΕ/ΔΗΣΥ/ΕΡΑ/ΑΕΚΕ. Καλούν επί της ουσίας τους  συλλόγους διδασκόντων να προχωρήσουν σε σύνταξη εσωτερικού κανονισμού, με αστερίσκους βεβαίως, αλλά χωρίς καμιά οδηγία για το πώς θα αποτραπούν ακριβώς οι συνδέσεις με την αξιολόγηση και η αποδοχή της διαδικασίας  συναπόφασης με το Δήμο και το σύλλογο γονέων καθώς και η «έγκριση» από τον συντονιστή / εξωτερικό αξιολογητή! Είναι φανερό ότι δεν ενδιαφέρονται για τη συγκυρία, τα προβλήματα και τις  δυσκολίες που προκύπτουν και πώς θα διαμορφώνεται το περιεχόμενο για τη φετινή χρονιά αλλά να νοηθεί και να διασφαλιστεί ως δεδομένο και αυτονόητο πως θα συνταχθεί  ΕΚΛ  στο πλάισιο της Υ.Α. Η στάση τους αυτή αποτελεί οπισθοδρόμηση σε σχέση με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ για απεργία-αποχή και τη μάχη που έδωσε και δίνει η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση.

Σημειώνουμε πως ως Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις στη ΔΟΕ μειοψηφίσαμε ζητώντας απόφαση που καθαρά να ζητά απόσυρση της ΥΑ για τον εσωτερικό κανονισμό και να παρέχει στους εκπαιδευτικούς τα μέσα και την κάλυψη για μη εφαρμογή (απεργία αποχή ή άλλο μέτρο).

  1. Καλούμε τη ΔΟΕνα επανεξετάσει την απόφασή της απορρίπτοντας τον ΕΚΛ της Υ.Α. ως συστατικό μέρος του αυταρχικού σχολείου της αξιολόγησης και της πειθάρχησης, να απαιτήσει την απόσυρση της Υ.Α. και να καλύψει συνδικαλιστικά τους συναδέλφους να μην την εφαρμόσουν κηρύσσοντας απεργία- αποχή για όλη τη χώρα.

Καλούμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς κάθε σχολικής μονάδας να ζητήσουν από τους τοπικούς Συλλόγους ΠΕ να απαιτήσουν από τη ΔΟΕ συνδικαλιστική κάλυψη με απεργία- αποχή για να μην εφαρμόσουν την Υ.Α.

Στην κατεύθυνση αυτή, καλούμε τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών ΠΕ και τις ΕΛΜΕ να  προχωρήσουν εκ νέου σε συντονισμό και επανενεργοποίηση του συντονισμού των 77 Συλλόγων Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΕΛΜΕ.

  1. Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να συνεχίσουν να λειτουργούν δημοκρατικά και να λύνουν όλα τα προβλήματα στο εσωτερικό των σχολικών μονάδων με συλλογικό τρόπο όπως έκαναν πάντα.  Σήμερα η εκπαίδευση έχει ανάγκη από δημοκρατία και παιδαγωγική ελευθερία και στη κατεύθυνση αυτή απαιτείται ένα δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων.