Αφίσα των Παρεμβάσεων ΠΕ: Όλες και όλοι στις διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα