Το δήθεν ενιαίο μισθολόγιο οδηγός για εξατομικευμένα μισθολόγια – ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”

 

 

ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΡΟΥΜΕ;

 

Το δήθεν ενιαίο μισθολόγιο οδηγός για εξατομικευμένα μισθολόγια

κυριολεκτικής πείνας!

 

Θριαμβολογούν οι εργατοπατέρες σε ΟΛΜΕ και ΔΟΕ αλλά και οι άνθρωποί τους στα ΔΣ των συλλόγων επειδή το υπουργείο υποσχέθηκε ότι θα δει το θέμα του πλεονάζοντα χρόνου που προκύπτει από το δήθεν ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο. Όμως το πηγάδι που έχει ανοίξει για τα εργασιακά μας δικαιώματα και το (ήδη πενι-χρό) εργασιακό μας εισόδημα είναι πιο βαθύ απ` ότι φαίνεται:

1.      Οι μισθοί μας συρρικνώνονται δραματικά. Όσοι μάλιστα περιμένουν τον Μάιο να δουν λιγότερο δραματικούς μισθούς γιατί θα σταματήσουν οι αναδρομικές κρατήσεις ίσως απογοητευτούν καθώς -όπως μας ενημερώνουν οι κεντρικοί διοικητικοί εκκαθαριστές- ο νέος αυξημένος Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών με βά-ση το αφορολόγητο των 5000 ευρώ δεν έχει ακόμα υπολογιστεί σε πραγματική βάση αφού δεν αποτελεί κράτηση αλλά απόδοση μέσω της φορολογίας! Άρα μας περιμένει και άλλη μείωση.

2.      Το δήθεν ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο ουσιαστικά και πρακτικά θεσμοθετεί την μισθολογική μας καθήλωση. Μπορεί κανείς να παίρνει τα κλιμάκια που αντιστοι-χούν στο βαθμό αλλά οι ποσοστώσεις που θέτει (30% εκτός προαγωγής από τον Γ στον Β και 70% εκτός από τον Β στον Α) είναι τέτοιες που οδηγούν ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών στη μισθολογική καθήλωση. Ας εφαρ-μόσει κανείς αυτά τα ποσοστά επί των -σχεδόν- 170.000 εκπαιδευτικών για να διαπιστώσει και στη πρώτη αλλά -πολύ περισσότερο- στη δεύτερη περίπτωση τι μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών απλώς θα ωριμάζει και θα… υπερωριμάζει εντός του βαθμού του καθηλωμένος και παγωμένος μισθολογικά.

3.      Θα προκύπτουν τότε αμέτρητες προσωπικές διαφορές πλεονάζοντα χρόνου που ούτε τις έχουμε φανταστεί, διαφορές πάνω στις οποίες θα πατήσει η διαδικασία <<αξιολόγησης>> που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που προετοιμάζει η κυβέρ-νηση αλλά και ολόκληρο το νομοθετικό πλαίσιο που ήδη υπάρχει από τα προη-γούμενα χρόνια. Οι διαδικασίες αυτές δε θα περιοριστούν μόνο στον Β και Α βαθμό καθώς ο νόμος 3848/2010 προβλέπει διαδικασίες επιλογής και χειρα-γώγησης τόσο για την βαθμολογική εξέλιξη από βαθμό σε βαθμό όσο και τα δύο πρώτα χρόνια της <<υπό δοκιμήν>> υπηρεσίας.

4.      Το αποτέλεσμα -πέρα από την μισθολογική καθήλωση- θα είναι κυριολεκτικά εξατομικευμένα μισθολόγια! Αυτός είναι εξ άλλου και ο στόχος της σύνδεσης μισθού-βαθμού που επανήλθε, αλλά και όλα αυτά τα περίεργα <<ειδικά και δια-φοροποιημένα>> προσόντα που ζητούσε η αρχική απογραφή των δ.υ. που έγινε τον Ιούλιο του 2010 και που ως προς αυτό το σκέλος της -για δικούς τους λό-γους- δεν υλοποιήθηκε.

5.      Ένα άλλο αποτέλεσμα της μισθολογικής ανατροπής είναι η δημιουργία σώμα-τος <<αξιολογητών>>, κατά βάση ξεκομμένων από την εκπαιδευτική διαδικασία, που θα αναλάβουν αυτό το έργο. Διευθυντές σχολικών μονάδων, σχολικοί σύμ-βουλοι, μέλη του διοικητικού μηχανισμού και των Πειθαρχικών συμβουλίων που θέλει να στήσει η πρόταση του Υπουργείου για τη νέα διοικητική δομή της εκ-παίδευσης, κλπ. Αυτό είναι το νόημα της αυτόματης αναγνώρισης ένταξης στον βαθμό Α των μελών του ΚΥΣΠΕ και του πρώην προέδρου της ΔΟΕ (αλλά και επι-βράβευση για τον πολιτικό του ρόλο στον <<χειρισμό>> του κλάδου φυσικά).

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.

Απέναντι σε όλα αυτά οι συνδικαλιστές των παρατάξεων ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ <<γκρι-νιάζουν>> και ψελλίζουν για ψιλοδιορθώσεις ως …μερεμέτια στο νέο πεινολόγιο-μισθολόγιο και στις διαδικασίες χειραγώγησης που θα το συνοδεύσουν πολύ σύντο-μα. Στην πραγματικότητα έχουν αποδεχτεί τη βασική λογική των μισθολογικής -βαθμολογικής εξόντωσής μας και τη σύνδεση μισθού -<<παραγωγικότητας>> μέσα από την αξιολόγηση.

Είναι όλοι αυτοί οι συνδικαλιστές της ΠΑΣΚ που διακήρυτταν ότι θα έχουμε ως εκ-παιδευτικοί και μικρές αυξήσεις με το <<ενιαίο>>.

Είναι όλοι εκείνοι που μέσα από τις τάξεις τους θα διαμορφωθεί το ξεχωριστό σώμα που -να το πούμε απλά- θα καλλιεργήσει το χαφιεδισμό, το διαχωρισμό και την ανθρωποφαγία μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Οποιαδήποτε σκέψη για <<μερεμέτια>> στο μισθολογικό τερατούργημα θα μας εγκλωβίσει στα… υπόγειά του από τα οποία πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να ξεφύ-γουμε τόσο ως άτομα όσο και ως κλάδος.

Να απαιτήσουμε και να αγωνιστούμε:

– για την συνολική ανατροπή του δήθεν ενιαίου μισθολόγιου, ενάντια σε κάθε μορφή σύνδεσης μισθού με το βαθμό, ενάντια σε κάθε μορφή σύνδεσης του μισθού με την <<ατομική αποδοτικότητα>>.

Να αντιδράσουμε σε ό,τι μας ρημάζει τι ζωή. Να συζητούμε, να σχεδιάζουμε, να οργανώσουμε. Στο σχολείο, στο σύλλογο, στις γειτονιές μας. Όλοι, όλες μαζί στους αγώνες για την ανατροπή.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”

Γενάρης 2012