Ιούλ 062017
 
 1. Είναι φανερό πως υπάρχει βελτίωση από τις παθογένειες των προηγούμενων περιόδων όμως το κόστος των καλύψεων συνεχίζει να είναι μεγάλο. Υπάρχουν λοιπόν περιθώρια για ακόμη μεγαλύτερο περιορισμό ή και εξάλειψη δαπανών με αποφασιστικότητα από την Ομοσπονδία.
 2. Στη περίοδο που διανύουμε και με βασικό στόχο να αποκρουστεί η αντεργατική, αντιεκπαιδευτική πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ εκτιμούμε πως μπορεί και πρέπει να μειωθούν συνολικά τα διάφορα έξοδα και να αυξηθούν σημαντικά τα ποσά που δαπανώνται για τη στήριξη των κινητοποιήσεων, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται η οικονομική αξιοποίηση των χρημάτων στην ανάγκη προβολής και στήριξης των αγωνιστικών και απεργιακών δράσεων του κλάδου.
 3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. για τις οικονομικές παροχές και τη συνολικότερη οικονομική λειτουργία της ομοσπονδίας αναλυτικά και συγκεκριμένα να αποτυπωθούν με αναλυτικό και ξεκάθαρο κείμενο του συμβουλίου, για να είναι πλήρως διευκρινισμένα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων στην οικονομική ζωή και διαχείριση του συνδικάτου. Ιδιαίτερα να αναφέρονται σε μηνιαία αλλά και σε εξάμηνη βάση (έλεγχος Ε.Ε.) και να υπάρχει αναλυτική καταγραφή των εξόδων που χρειάζονται έγκριση και απόφαση από το Δ.Σ.
 4. Να προχωρήσουν άμεσα όλες οι διαδικασίες για αναζήτηση νέων εταιριών, νέων προμηθευτών, νέων συνεργατών για όλα τα μηνιαία ή έκτακτα έξοδα της ΔΟΕ. Να υπάρξουν στη συνέχεια έγγραφες συμφωνίες και αναλυτική κοστολόγηση των διαφόρων εργασιών. Έτσι μπορεί να μειωθούν σημαντικά τα έξοδα.
 5. Να γίνει διαπραγμάτευση με τη συνεργαζόμενη εταιρία που εκδίδει τα εισιτήρια, αν και η έκδοση ατομικά και ηλεκτρονικά των εισιτηρίων είναι και πιο συμφέρουσα και πιο ελεγχόμενη, αφού το ταξιδιωτικό γραφείο αυτό που επισυνάπτει είναι μια δική του απόδειξη. Προτείνουμε σήμερα, που η κράτηση μέσω διαδικτύου είναι εύκολη και πιο οικονομική,  τα μέλη του Δ.Σ. και οι αιρετοί  να κλείνουν με τον οικονομικότερο τρόπο τα εισιτήρια τους, χωρίς να παρεμβάλλονται μεσάζοντες.
 6. Να μειωθούν οι δαπάνες για ταξίδια μελών ΔΣ ΔΟΕ στο εξωτερικό  στο ελάχιστο ιδιαίτερα όταν δεν έχουν κανένα αντίκρισμα στους συνδικαλιστικούς – διεκδικητικούς αγώνες της ομοσπονδίας και καταλήγουν να γίνονται για λόγους δημοσίων σχέσεων. Τα μέλη που θα συμμετέχουν (έως 2 σε κάθε συνέδριο και ποτέ τα ίδια στην ίδια συνδικαλιστική χρονιά) θα πρέπει να καταθέτουν τα πρακτικά του συνεδρίου (προτάσεις, πορίσματα, αποφάσεις, κλπ.) και κείμενο προς τα μέλη της Ομοσπονδίας που να καταγράφουν τα συμπεράσματά τους. Ταυτόχρονα προτείνουμε να μειωθεί και η ημερήσια αποζημίωση από 125 € στα 80 € γιατί στα ταξίδια αυτά, τα βασικά έξοδα εισιτήρια-ξενοδοχεία είναι πληρωμένα από τη ΔΟΕ.
 7. Ο αριθμός των μελών των μελών του Δ.Σ. της ΔΟΕ που συμμετέχουν σε συνέδρια στο εσωτερικό πρέπει να μειωθεί. Εξαιρώντας τον πρόεδρο κάθε παράταξη πρέπει να συμμετέχει με ένα μέλος. Αν άλλα μέλη επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν με έξοδα των παρατάξεών τους.
 8. Οι αιρετοί του κλάδου δεν υπάρχει λόγος να συμμετέχουν στα συνέδρια και τις συνελεύσεις των συλλόγων. Έργο τους είναι να ελέγχουν τις διαδικασίες του υπουργείου Παιδείας, να ενημερώνουν τα μέλη του ΔΣ της ΔΟΕ και τους/τις συναδέλφους με ενημερωτικά. Τα υπόλοιπα είναι υποχρέωση και ευθύνη των μελών του ΔΣ να τα συζητούν με τους/τις συναδέλφους και στη συνέχεια να κατευθύνουν τους αιρετούς για τη στάση που πρέπει να κρατήσουν για κάθε θέμα.
 9. Να αποχωρήσουμε από την ETUCE. Το κόστος της ετήσιας συνδρομής της ΔΟΕ για την ETUCE και την Εκπαιδευτική Διεθνή συν αυτό της συμμετοχής των απεσταλμένων της ομοσπονδίας στις εκδηλώσεις τους πρέπει να καταργηθεί. Κρίνουμε ότι η συμμετοχή του συνδικάτου σ’ έναν τέτοιο υπερ- γραφειοκρατικό οργανισμό, ο οποίος μάλιστα εναρμονίζεται πλήρως με τις στοχεύσεις του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, κάθε άλλο παρά προωθεί τα συμφέροντα του κινήματος της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.
 10. Για δε την ΑΔΕΔΥ θεωρούμε ότι τα 2 € συνδρομή ανά εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας είναι μεγάλη και πρέπει να μειωθεί.
 11. Να μειωθεί η χιλιομετρική αποζημίωση για κάθε μετακίνηση με αυτοκίνητο στα 0,20 ευρώ το χιλιόμετρο.
 12. Η απόφαση για τα έξοδα στέγασης 500 € με συμβόλαια-αποδείξεις είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να ισχύει χωρίς εξαιρέσεις. Είναι υπερβολικό να δίνεται το ποσό των εξόδων στέγασης  ως έξοδα μετακίνησης, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλονται και έξοδα τακτικής μετακίνησης και έξοδα μετακίνησης από επαρχία.
 13. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η λογιστική απεικόνιση τόσο των εξόδων όσο και των εσόδων. Η μορφή που ακολουθείται δηλ. η ημερολογιακή καταγραφή και η συνολική παρουσίαση με το έντυπο των ορκωτών λογιστών δε βοηθά τα μέλη αλλά και την ελεγκτική επιτροπή να έχουν εικόνα για κάθε ειδική κατηγορία εσόδων ή εξόδων. Προτείνουμε λοιπόν πέρα από την ημερολογιακή καταγραφή:

α) Για κάθε συνέδριο, κάθε συμμετοχή σε συνέλευση, κάθε κατηγορία δαπάνης να υπάρχει κωδικός που με βάση αυτούς τους κωδικούς να διασταυρώνονται τα στοιχεία. β)  Για κάθε μέλος του Δ.Σ. της ΔΟΕ και τους αιρετούς να υπάρχει κωδικός με κάθε είδους δαπάνη.

14. Να μειωθεί η συνδρομή των αναπληρωτών συναδέλφων, -ισσων στα 10 ευρώ και των συναδελφων, -ισσων Μειωμένου Ωραρίου στα 5 ευρώ.

15. Μα μειωθεί η συνδρομή στη ΔΟΕ από τα 22 ευρώ στα 20 ευρώ.

 

Για τους παραπάνω λόγους ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ τον οικονομικό προϋπολογισμό.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.