Μαΐ 292017
 

Η ειδική εκπαίδευση αποτελεί διαχρονικά πεδίο νεοφιλελεύθερων σχεδιασμών και εφαρμογών. Οι κατακτήσεις εκπαιδευτικού-γονεϊκού κινήματος που απαίτησαν και επέβαλλαν, έστω και μερικώς, την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες σε δημόσια και δωρεάν εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που θα υποστηρίζουν τις μορφωτικές και κοινωνικές ανάγκες τους, δέχονται σφοδρή επίθεση, ιδιωτικοποίηση και αποδόμηση. Ύστερα από δύο χρόνια διακυβέρνησης οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζουν τις αντιλαϊκές-αντιεκπαιδευτικές πολιτικές των προκατόχων τους. Εξακολουθούν να αγνοούν τη μεγάλη πλειοψηφία του μαθητικού δυναμικού με αναπηρία που βρίσκεται «αχαρτογράφητο» είτε στο σπίτι του είτε σε ιδιωτικές δομές. Δεν υπάρχει απάντηση για το πότε αυτός ο πληθυσμός θα διαβεί την πόρτα του σχολείου που του αντιστοιχεί, πότε θα εκπαιδευτεί με βάση τις ανάγκες του.

Στην ειδική εκπαίδευση κυριαρχούν η ανασφάλεια, η ελαστικότητα, η εκμετάλλευση των εργαζομένων, η αέναη αλλαγή των πινάκων με πρόταξη διαφορετικών κάθε φορά κριτηρίων (άλλοτε ακαδημαϊκών άλλοτε κοινωνικών) και η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ αντί κρατικών κονδυλίων. «Ανθίζουν» όλες οι μορφές εργασιακών σχέσεων, μόνιμοι, αναπληρωτές, κοινωφελής εργασία. Ο σταθερός βηματισμός υπεράσπισης οδηγιών της ΕΕ για «πλήρη ένταξη» δομών, μαθητών με αναπηρία και εκπαιδευτικών στα γενικά σχολεία στοχεύει στην σταδιακή διάλυση των σταθερών δομών ΕΑ και στη διεύρυνση των ελαστικά εργαζόμενων. Η ΥΑ αναφορικά με τα κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών ειδικής αγωγής, καθώς και οι δηλώσεις του υπ. παιδείας για απουσία διορισμών, αποδεικνύουν την πλήρη και ουσιαστική εναρμόνιση της εκπαιδευτικής πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τις επιταγές Ε.Ε-ΟΟΣΑ.

Το υπουργείο εξακολουθεί να τηρεί με συνέπεια την εφαρμογή των οδηγιών των πολιτικών του προϊσταμένων: Τροπολογία για τμήματα ένταξης με ακύρωση του ρόλου και του χαρακτήρα τους, τροπολογία για κάλυψη αναγκών ΕΑΕ με βάση τα πλεονάσματα – Ν. 4415, τροπολογία για αριθμό μαθητών ανά τμήμα. Τα προαπαιτούμενα της προηγούμενης περιόδου ενσωματώθηκαν σε εγκυκλίους, νόμους, «πορίσματα διαλόγου» και ετοιμάζονται να υλοποιήσουν  τη σχολική αυτονομία με εξασφάλιση πόρων από εσωτερικές- εξωτερικές πηγές για να μειωθεί η κρατική χρηματοδότηση, την απογευματινή χρήση δομών-σχολικών χώρων από ιδιώτες, την ανάληψη ευθύνης, την λογοδοσία, το προσοντολόγιο με εξειδικεύσεις, τον αναβαθμισμένο ρόλο του διευθυντή στις προσλήψεις, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με σύνδεση εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και αποδοτικότητας.

Με την τροπολογία και την ΥΑ για τους αναπληρωτές ειδικής, το υπουργείο προκρίνει  το προσοντολόγιο που θα οδηγήσει αναπληρωτές (και μονίμους λόγω ισονομίας!!!) στη λογική ενός χρηματιστηρίου, όπου τη μια μέρα θα κάνουν limit up οι τίτλοι σπουδών, την άλλη τα κοινωνικά κριτήρια και την τρίτη η παρακολούθηση διάφορων επιμορφωτικών σεμιναρίων. Έτσι επιτυγχάνεται το συνεχές ανακάτεμα των πινάκων, ακυρώνονται εργασιακά/επαγγελματικά δικαιώματα, ανακυκλώνεται η ανεργία και οι αναπληρωτές θα βρίσκονται στο έλεος του εκάστοτε υπουργού, ώστε να είναι εύκολα χειραγωγήσιμοι. Παράλληλα, συνεπάγεται ένα διαρκές κυνήγι απόκτησης μορίων, στο οποίο ο/η εκπαιδευτικός θα καταθέτει χρόνο και χρήμα για να εξασφαλίζει την «πιθανότητα» ελαστικής εργασίας περιορισμένου χρόνου. Μεγάλοι χαμένοι από αυτές τις δρομολογήσεις θα είναι και οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές ανάγκες, αφού η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ για την εξασφάλιση των μορφωτικών τους δικαιωμάτων (ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ) θα ακυρώνεται μπροστά στο κυνήγι των προσόντων.

Οι συναντήσεις του υπουργού-εν μέσω κινητοποιήσεων- με τα εκπαιδευτικά σωματεία και τις συλλογικότητες αναπληρωτών ανέδειξε τους συνολικότερους σχεδιασμούς του. Η αμφισβήτηση πανεπιστημιακών τμημάτων, προγραμμάτων σπουδών και προσωπικού γίνεται στη βάση ενός συνολικότερου σχεδιασμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: Η απαξίωση των πτυχίων αποτελεί στρατηγικό στόχο της κυβέρνησης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. Οι ατομικές διαδρομές των φοιτητών θα δίνουν διαφορετική πρόσβαση για τον καθένα στην αγορά εργασίας, θα πιστοποιούνται από κύκλους μαθημάτων που θα παρακολουθεί ο καθένας ξεχωριστά και φυσικά σε αυτό το εκπαιδευτικό και πολιτικό περιβάλλον θα είναι δύσκολο να διεκδικηθούν συλλογικά επαγγελματικά δικαιώματα, συνθήκες εργασίας και μισθοί.

Το βασικό τρίπτυχο που προβάλλεται είναι:

α) η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (κύκλοι σπουδών, σεμινάρια, πιστοποιήσεις, κατάρτιση),

β) η αξιολόγηση τμημάτων (αξιολογήσεις προγραμμάτων σπουδών σε όλα τα επίπεδα του εθνικού πλαισίου προσόντων, επαγγελματικά δικαιώματα σε σύνδεση με τα επιμελητήρια και τις ανάγκες της αγοράς),

γ) η αξιολόγηση εκπαιδευτικών (πλαίσιο προσόντων εκπαιδευτικού, πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας).

Όλες οι παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις θα καταργήσουν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία, θα διευκολύνουν την είσοδο των κουπονιών στην εκπαίδευση διευρύνοντας τις ταξικές ανισότητες στις ομάδες των αναπήρων μαθητών, θα ενισχύσουν την ιδιωτικοποίηση δομών της ειδικής αγωγής και θα συμβάλλουν στη διεύρυνση των ελαστικά εργαζόμενων εκπ/κών ειδικής αγωγής. Το μέλλον των αναπληρωτών ειδικής αγωγής όχι μόνο θα κινείται στο πλαίσιο της ολιγόμηνης απασχόλησης και διαρκούς κατάρτισης και επανακατάρτισης ανάλογα με τις ανάγκες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αλλά και της χρόνιας παραμονής στην υποαπασχόληση και την ανεργία, ενώ για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς υπάρχει πλέον το πλαίσιο για τη χρησιμοποίησή τους για την κάλυψη οποιονδήποτε αναγκών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σε οποιοδήποτε χώρο και βαθμίδα της εκπαίδευσης τους χρειάζεται, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα εργασιακά δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εκπαιδευτικών. Η κατάργηση δομών του κράτους πρόνοιας έχει πρόσημο και βλάπτει τα συμφέροντα των μαθητών με αναπηρία. Αυτό έγινε ορατό όπου εφαρμόστηκε.

Το υπ. παιδείας θέλει να ξεχαστούν οι 2.000 απολυμένοι της περσινής χρονιάς, επιδιώκοντας συναίνεση σε νέο γύρο απολύσεων. Το εκπαιδευτικό κίνημα οφείλει να ξεπεράσει τις άγονες και καταστροφικές διαμάχες που υποδαυλίζει και ευνοεί το ίδιο το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με στόχο το πέρασμα και την επιβολή των πολιτικών διάλυσης της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης που κατευθύνονται από ΕΕ-ΟΟΣΑ-ΔΝΤ. Η μοριοδότηση πτυχίου απαξιώνει το ίδιο το πτυχίο, η μοριοδότηση προσόντων επιδέχεται συνεχείς αλλαγές για το ανακάτεμα των πινάκων και άρα την ανακύκλωση της ανεργίας. Η ανάλωση στο ποιος θα είναι πρώτος και ποιος δεύτερος ή τελευταίος στον πίνακα μάς περιορίζει στο διαχειριστικό πλαίσιο του υπουργείου, που καλλιεργεί τον ανταγωνισμό και την ανθρωποφαγία, προκειμένου να περάσει τα μέτρα διάλυσης του δημόσιου σχολείου πάνω σε καμένη γη. Δε θα υποκύψουμε στον εκβιασμό της ανεργίας και της εργασιακής περιπλάνησης, εξοντώνοντας ο ένας τον άλλον. Με τον ίδιο τρόπο καλούμε τους μόνιμους συναδέλφους να μην υποκύψουν στον εκβιασμό της συμπλήρωσης ωραρίου συναινώντας στην καταστροφή θέσεων εργασίας. Το δημόσιο σχολείο, που ασφυκτιά έπειτα από χρόνια περικοπών, μας χωρά όλες και όλους! Δε δεχόμαστε καμιά έκπτωση στα εργασιακά μας δικαιώματα! Καμιά έκπτωση στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας!

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα έχει μεγάλη σημασία να δώσουμε εκπαιδευτικό πρόσημο στα αιτήματα των αναγκών της ειδικής εκπαίδευσης.

ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ:

Α.  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΑΝΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

–          Η έγκαιρη διάγνωση και καταγραφή των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για να μπορέσει ο αφανής πληθυσμός των αναπήρων μαθητών να γίνει ορατός και αναγνωρίσιμος.

–          Ο διαχειριστικός έλεγχος ιδιωτικών μονάδων ειδικής εκπ/σης και η μετατροπή τους σε δημόσιες.

Β.  ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

°            Πρώιμη παρέμβαση, ίδρυση ΤΕ σε κάθε σχολείο (Α/βάθμια-Β/βάθμια) με απαραίτητο εξοπλισμό και εποπτικό υλικό, τη στελέχωση των σταθερών δομών με μόνιμο προσωπικό.

°            Δημιουργία και δεύτερου ΤΕ ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σχολείου. Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, επαναπροσδιορισμός περιεχομένου, μεθόδων διδασκαλίας και μέσων. Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 15% του τακτικού προϋπολογισμού.

°            Κατοχύρωση παιδαγωγικής εκπαιδευτικής κατεύθυνσης των ΚΕΔΔΥ, άμεση στελέχωσή τους, μικρότερες περιοχές ευθύνης ανά δήμο, λιγότερες διοικητικές αρμοδιότητες, κινητές μονάδες που θα επισκέπτονται τα σχολεία και θα στηρίζουν εκπαιδευτικούς και μαθητές. Τα ΚΕΔΔΥ να υλοποιούν την υποστήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα στα σχολεία. Διορισμοί εκπαιδευτικών σε όλα τα δημόσια ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.

°            Στελέχωση των ειδικών σχολείων με απαραίτητες ειδικότητες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, βοηθητικό προσωπικό κ.ά.) με μόνιμη σχέση εργασίας. Κανένα κλείσιμο-συγχώνευση σχολικής μονάδας. 20 μαθητές/τμήμα στα δημοτικά, 15 ανά τμήμα Α΄ και Β΄ δημοτικού και στα νηπιαγωγεία.

°            Αναβάθμιση των υπαρχόντων και ίδρυση νέων εκπαιδευτικών μονάδων δημόσιας και δωρεάν, ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ), διεύρυνση του ρόλου τους με μονάδες αυτόνομης διαβίωσης, προστατευμένα εργαστήρια, νομοθετική κατοχύρωση των αποφοίτων τους. Ειδική εκπαίδευση εφόρου ζωής για τα άτομα με βαριές, πολλαπλές αναπηρίες και ίδρυση κέντρων αυτόνομης διαβίωσης. Μόνιμη σταθερή, προστατευμένη – υποστηριζόμενη εργασία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα.

Γ.  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  • Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί στην ειδική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της για όλες τις ανάγκες της. Καμία κατηγοριοποίηση, κατακερματισμό και διαχωρισμό των εκπαιδευτικών. Κατάργηση του θεσμού των ΑΜΩ και της ελαστικής εργασίας. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα! Ενιαία κριτήρια μεταθέσεων, διορισμών σε όλη την εκπαίδευση. Διορισμοί με βάση το χρόνο λήψης του πτυχίου και την προϋπηρεσία. Διορισμός όλων των αναπληρωτών και όσων έχουν υπογράψει έστω και μια σύμβαση στο δημόσιο σχολείο. Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους. Όχι στην ελαστική εργασία.  
  • Επαναλειτουργία των διδασκαλείων, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, καθιέρωση του θεσμού της μετεκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής και στη β/βάθμια εκπαίδευση, περιοδική ουσιαστική επιμόρφωση με τη χρηματοδότηση του υπουργείου του προσωπικού όλων των ΣΜΕΑ, αλλά και των εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής.
  • Κατάργηση των νόμων που εμπορευματοποιούν την ειδική αγωγή, προωθούν την ιατρικοποίηση, κατηγοριοποιούν τους εκπαιδευτικούς και ανατρέπουν εργασιακά δικαιώματα.
  • Κατάργηση του Ν.3848/2010. Κανένα προσοντολόγιο. Όχι στα πιστοποιητικά παιδαγωγικής, διδακτικής επάρκειας. Όχι στην αξιολόγηση, στο σχεδιαζόμενο πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας και το πλαίσιο προσόντων εκπαιδευτικού.
  • Άμεση κατάργηση της τροπολογίας και της ΥΑ για ειδική αγωγή και αναπληρωτές.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.