Αφίσα και Προκήρυξη Παρεμβάσεων-Κινήσεων-Σχημάτων ιδιωτικού/δημόσιου τομέα για Απεργία 12/11

Σαρωτική αντιλαϊκή επιδροµή αυτοί

Η ψήφιση και η εφαρµογή του 3ου βάρβαρου µνηµο- νίου σηµαίνει την κλιµάκωση µιας ακόµα φάσης της αντιλαϊκής και αντεργατικής επίθεσης που πραγµα- τοποιούν οι δυνάµεις του κεφαλαίου και το πολιτικό τους προσωπικό σε βάρος των εργαζοµένων και των φτωχών λαϊκών στρωµάτων.

Ο κατάλογος των «προαπαιτούµενων» που ήδη ψηφί- στηκαν, και τα µέτρα και οι νοµοθετικές παρεµβάσεις που ακολουθούν για την εφαρµογή των βάρβαρων
µέτρων είναι µακρύς και δυσβάσταχτος.

Τα προηγούµενα µέτρα, µαζί µε τα νέα, τα 3 µνηµόνια και οι νόµοι που τα συνοδεύουν, όλη η αντιλαϊκή επίθεση των τελευταίων χρόνων, αποτελούν µια στρατηγικού χα- ρακτήρα επίθεση στον κόσµο της εργασίας, µε στό- χο την αναδιάρθρωση συνολικά της εργασίας, των εργασιακών σχέσεων, τη ραγδαία επιδείνωση της θέσης των εργαζόµενων προς όφελος των κερδών και της ανάπτυξης του κεφαλαίου.

Το νοµοσχέδιο µε τα προαπαιτούµενα που ψηφίστηκε περιλαµβάνει σαρωτικές αλλαγές στο φορολογικό, στο ασφαλιστικό, στο δηµόσιο, στην υγεία, στην ενέργεια, στο ΤΑΙΠΕΔ και σε πολλά άλλα πεδία. Το νέο ασφαλιστικό που έρχεται άµεσα, ξεθεµελιώνει στην κυριολεξία την κοινωνική ασφάλιση.

Χωρίς ανάσα, ακολουθεί νέο πακέτο µέτρων για τα «κόκκινα δάνεια», το νέο µισθολό- γιο, η κινητικότητα και η αξιολόγηση στο δηµόσιο, κατα- σχέσεις µισθών και συντάξεων, πλειστηριασµοί σπιτιών, ξήλωµα ρύθµισης 100 δόσεων, φορολεηλασία, και τα εργασιακά µε απελευθέρωση απολύσεων και νέα αποδιάρθρωση των συλλογικών συµβάσεων στον ιδιωτικό τοµέα. Για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα σπρώξου–ξανά– άλλα 25 δις ευρώ στις συστηµικές (ιδιωτικές) τράπεζες, τα οποία παίρνουν από µας!

Όλα αυτά σε έναν ιδιωτικό τοµέα όπου έχει καταρρεύ- σει η έννοια της σταθερής δουλειάς, µε συνθήκες γαλέρας, µε τεράστιες ζώνες ηµιαπασχόλησης και ανεργίας, µε τις απολύσεις και την απλήρωτη εργασία να παίρνουν διαστάσεις εργατικής γενοκτονίας. Όλα αυτά σε ένα δηµόσιο τοµέα βαριά χτυπηµένο, χωρίς κοινω- νικές δαπάνες, χωρίς υποδοµές, χωρίς προσωπικό, µε σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς, νοσοκοµεία χωρίς γιατρούς και νοσηλευτές, δήµους µε ιδιωτικοποιηµένες υπηρεσίες και µε προσωπικό κυρίως µε πεντάµηνες συµβάσεις.

Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω είναι σαφές ότι θα υπάρξει και ένταση της καταστολής. Εκτός από τα εργα- σιακά ζητήµατα, θα χτυπηθεί το δικαίωµα στην απερ- γία µε το νέο συνδικαλιστικό νόµο που ετοιµάζεται, θα οξυνθεί η αντιδηµοκρατική αυταρχική επίθεση του συστήµατος, ο στενός έλεγχος και οι απαιτήσεις των«δανειστών» ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ, ενώ στην ευρύτερη περιο- χή τα σύννεφα των ιµπεριαλιστικών επεµβάσεων και των πολέµων-συγκρούσεων πυκνώνουν.

Πάνω στα ερείπια του κόσµου της εργασίας, µόνοι κερδισµένοι θα βγουν οι βιοµήχανοι και οι επιχει- ρηµατικοί όµιλοι, οι τράπεζες και οι δανειστές! Είναι ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι µια κυβέρνηση σαρωτικής αντιλαϊκής επιδροµής σε άµε- ση συνεργασία µε την ΕΕ, το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και την τρόικα που έγινε… κουαρτέτο. Έχει την ουσιαστική στήριξη και ψηφίζει τα βάρβαρα µέτρα µαζί τις καθε- στωτικές πολιτικές δυνάµεις ΝΔ, ΠΟΤΑΜΙ, ΠΑΣΟΚ, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, Χρυσή Αυγή.

Αγώνας για ρήξη
και ανατροπή εµείς

Υπάρχει µόνο ένας δρόµος για τους εργαζόµενους:
Αγώνας και σύγκρουση!

Απέναντι στην επίθεση κεφαλαίου-ΕΕ-ΔΝΤ-κυβέρνησης υπάρχει µόνο µια διέξοδος και λύση για τους εργαζόµενους: Αγώνας µαζικός, ταξικός, γενικευµένος νος. Αγώνας µε κριτήριο και αιτήµατα τις πραγµατικές ανάγκες των εργαζοµένων, µε αποφασιστικότητα, διάρκεια και περιεχόµενο που να εξασφαλίζει την αγω- νιστική ενότητα της βάσης των εργαζοµένων, θα ενο- ποιεί και θα συντονίζει την πάλη τους, θα στηρίζεται στις µαζικές διαδικασίες και τη δηµοκρατία τους, θα αποφα- σίζεται και θα είναι στα χέρια των ίδιων των εργαζοµέ- νων. Αγώνας ενάντια σε κάθε νόµο και µέτρο, σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς, αλλά και µε συνολικό περι- εχόµενο ανατροπής και ρήξης µε το µονόδροµο της ΕΕ και των µνηµονίων, µε τα συµφέροντα και την εξουσία του κεφαλαίου, στην κατεύθυνση του πανεργατικού ξε- σηκωµού και των µεγάλων µαχών της εργατικής τάξης.

Σε αυτή την κατεύθυνση χρειάζεται:

Γενικές συνελεύσεις σε όλα τα πρωτοβάθµια σωµατεία – συνδικάτα. Πραγµατικές και µαζικές διαδικασίες βάσης για αποφάσεις αγώνα από τους ίδιους τους εργαζόµενους.
Συζήτηση και απόφαση για άµεσο πλαίσιο αιτηµάτων πάλης των συνδικάτων, µε λογική ανατροπής των νόµων, των µνηµονίων και όλου του αντεργατικού πλαισίου που προωθείται. Να χάσει πλούτο και κέρδη το κεφάλαιο για να ζήσουν οι εργαζόµενοι. Να πληρώσουν οι δηµιουργοί της κρίσης για να ζήσουν οι άνεργοι και οι νέοι.
Συντονισµός των αγωνιστικών σωµατείων,για κέντρο αγώνα πέρα από τις γραφειοκρα- τίες και τον υποταγµένο εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισµό.
Πολύµορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις, µε λογική διάρκειας, κλιµάκωσης και αποφασιστικότητας. Συλλαλητήρια, εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις, καταλήψεις και απεργίες µε σχεδιασµό συνέχειας. Για νίκες και ανατροπή, όχι διαµαρτυρία και τελικά… υποταγή.
Συνολική αντιπαράθεση και ενιαία απάντηση του κινήµατος, για µαχητική αντιπολίτευση στην πολιτική της κυβέρνησης και του «µαύρου µπλοκ». Να δηµιουργήσουµε ένα πανίσχυρο µέτωπο και κίνηµα ρήξης και ανατροπής, ενάντια στις παλιές και νέες αυταπάτες για «κυβερνητικές λύσεις», για δήθεν «δια- πραγµατεύσεις», για τάχα «φιλολαϊκή διαχείριση» και «παράλληλα προγράµµατα» στα πλαίσια της ίδιας πολιτικής και εντός των πλαισίων και της φυλακής του ευρωµονόδοροµου και των µνηµονίων-προγραµµά- των-µεταρρυθµίσεων.
Η εµπειρία των µεγάλων αγώνων και των προηγούµενων µαχών µάς έδειξε ότι δεν µπορεί να υπάρξει νικηφόρος αγώνας για κανέναν µε περιεχόµενο «να εξαιρεθεί ο δικός µου κλάδος», µε τη λογική «να κερδίσουµε λίγο χρόνο», «να βρούµε ένα κόλπο».

Ο αγώνας δεν µπορεί να είναι στενός, αποσπασµένος, «κατά µό- νας», µε τα ελάχιστα και περιορισµένα αιτήµατα. Απαι- τείται συντονισµένος και ενιαίος πανεργατικός αγώ νας: Αγώνας ενάντια στα µέτρα που ψηφίζονται, µαζίµε πάλη για τα κοινωνικά αναγκαία αιτήµατα όπως η διαγραφή του χρέους, η σύγκρουση µε το µονόδροµο του κεφαλαίου, η ρήξη και έξοδος από ευρώ και ΕΕ, η κρατικοποίηση-εθνικοποίηση των τραπεζών και των µεγάλων επιχειρήσεων χωρίς αποζηµίωση, κ.ά. Αγώνας για δηµοκρατικά δικαιώµατα, ενάντια στον αυταρχισµό, αλλά και αγώνας της τάξης µας ενάντια στους πολέµους και τις επεµβάσεις, για ταξική αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και µετανάστες, ενάντια στον ιµπεριαλισµό και τη φτώχεια που γεννά τον ξερι ζωµό των χιλιάδων προσφύγων και µεταναστών.

Τέτοιον αγώνα δεν µπορεί και δεν θέλει να τον οργανώσει ο –παλιός και νέος– κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισµός.

Η ΓΣΕΕ και οι κυρίαρχες δυνάµεις στις µεγάλες Οµοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα έχουν αποδεχτεί την πολιτική των αντιδραστι- κών «µεταρρυθµίσεων», έχουν ψηφίσει τα µνηµόνια, λέγοντας ένα µεγαλοπρεπές ΝΑΙ στο πρόσφατο δηµοψήφισµα, συντασσόµενοι µε το ΣΕΒ και όλο το «µαύροµπλοκ». Σε αυτούς οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να έχουν καµία εµπιστοσύνη, πρέπει να τους γυρίσουν αποφασιστικά την πλάτη.

Στην ΑΔΕΔΥ, οι κυρίαρχες δυνάµεις ασκούν «κριτική» σε ορισµένες πλευρές και στις πιο ακραίες και αντιδραστικές εκφράσεις των νόµων και µέτρων, αφήνοντας στο απυρόβλητο τη συνολική κατεύθυνση, τους στόχους και την πολιτική του µαύρου µετώπου, ενώ κλίνουν σε όλες τις πτώσεις «την απο γοήτευση των εργαζοµένων που δεν έχουν διάθεση να αντισταθούν». Οι ίδιες δυνάµεις, µαζί και µε δυνάµεις που αναφέρονται στην αριστερά και το ταξικό κίνηµα, προτείνουν µορφές που δεν εµπνέουν και δεν συσπει- ρώνουν µαχητικά και µαζικά τους εργαζόµενους.

Σοβαρές ευθύνες έχουν και οι δυνάµεις που αναφέρονται στο αγωνιστικό συνδικαλιστικό κίνηµα: Είτε εξα- κολουθούν να συνυπάρχουν στις ίδιες παρατάξεις και να ψηφίζουν από κοινού µε τις κυβερνητικές δυνάµεις (π.χ. ΔΣ ΟΛΜΕ), είτε –παρά τα σωστά πολλές φορές αιτήµατα και φρασεολογία– επιµένουν στον άγονο δρόµο της περιχαράκωσης και των αγώνων χαµηλής έντασης και διαµαρτυρίας, αρνούµενοι την κοινή δράση και τη
µετωπική συσπείρωση όλων των ταξικών δυνάµεων.

Αυτός ο αγώνας µάς βρίσκει όλους στην ίδια πλευ- ρά: εργαζόµενους και άνεργους, νέους και παλαιό- τερους εργαζόµενους, ελαστικά απασχολούµενους και συνταξιούχους, µισθωτούς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, Έλληνες και µετανάστδώσουµε ενωµένοι, µε µαχητικότητα και αποφασι- στικότη

Είναι ο µόνος τρόπος για να ζήσουµε και να παλέψουµε νικηφόρα για το µέλλον όλων µας. Αυτή είναι µια εργατική απάντηση στην επίθεση του αντίπαλου. Μια απάντηση των αναγκών των εργα- ζόµενων, απέναντι στην πολιτική που έχει ανάγκη η εργοδοσία και το κεφάλαιο για να ξεπεράσει την κρίση του, να σώσει τα κέρδη του.

Να παλέψουµε και να απαιτήσουµε τώρα:

Άµεση νοµοθετική κατοχύρωση του κατώτερο µισθού στα 751 ευρώ, όλων των κλαδικών µισθών και Συµβάσεων και επιδοµάτων στα επίπεδα του 2009, σαν αφετηρία για πραγµατικές αυξήσεις, ώστε να ζούµε αξιοπρεπώς από τη δουλειά µας. Κατάργηση όλων των µνηµονιακών νόµων και διατάξεων που τσακίζουν τις συλλογικές συµβάσεις και επέβαλαν περικοπές σε µισθούς και συντάξεις. Επαναφορά στο δηµόσιο του 13ου και 14ου µισθού και σύνταξης. Κανένας εργαζόµενος χωρίς συλλογική σύµβαση. Να σταµατήσει τώρα το αίσχος της απλήρωτης δουλειάς και το σύγχρονο δουλεµπόριο των αφεντικών! Ξεπάγωµα της µισθολογικής και βαθµολογικής εξέλιξης για όλους τους εργαζόµενους. Αυξήσεις στους µισθούς στο δηµόσιο µε νέο µισθολόγιο χωρίς σύνδεση του µισθού µε το βαθµό, την αξιολόγηση και την απόδοση, µε τα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας.

Άµεσα µέτρα ενάντια στην ανεργία. Άρση της απαγόρευσης των προσλήψεων και µαζι-
κές προσλήψεις σε δηµόσιο, υγειά, παιδεία, πρόνοια, ΟΤΑ. Μείωση του χρόνου εργασίας και συνταξιοδότη- σης (7ωρο – 5ήµερο – 35ωρο). Εθνικοποίηση-απαλ- λοτρίωση, χωρίς αποζηµίωση και άνοιγµα όλων των κλειστών εργοστασίων, µε εργατικό έλεγχο.

Επίδοµα ανεργίας σε όλους τους ανέργους χωρίς προϋποθέσεις, ίσο µε το βασικό µι-
σθό. Διαγραφή των χρεών τους σε τράπεζες, εφορία, δηµόσιο, ταµεία. Πλήρης ιατροφαρµακευτική ασφα- λιστική κάλυψη των ανέργων και πρόσβαση τους σε όλες τις κοινωφελείς υπηρεσίες.

Μόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους, µε πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα. Κατάργηση τώρα της ευέλικτης και ελαστικής εργασίας. Νοµοθετική ρύθµιση τώρα για να µπει τέλος στην οµηρία των συµβασιούχων µε µετατροπή των συµβάσεων τους σε αορίστου χρόνου. Να σταµατήσει το σκλαβοπάζαρο των προγραµµάτων απασχόλησης, των ενοικιαζόµενων, της αµοιβής µε µπλοκάκι. Νοµοθετική κατοχύρωση της
Κυριακάτικης αργίας και του 5ήµερου.
Εφαρµογή των ΣΣΕ και του µισθολογίου στους εργαζόµενους των 5µηνων µέσω
ΟΑΕΔ και όλων των εργαζοµένων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Κατάργηση της απλήρωτης και µαυρης εργασίας µε αυστηρές ποινές στους εργοδότες.

Άµεσα µέτρα για την κοινωνική ασφάλιση.
Αποκατάσταση των απωλειών από το PSI. Άµεση χρηµατοδότηση των ασφαλιστικών ταµείων. Να αποδοθούν οι οφειλές του κράτους και της ερ- γοδοσίας. Αύξηση των εργοδοτικών και κρατικών εισφορών, κατάργηση της εργατικής εισφοράς. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόµων. Αποκλειστικά δηµόσια, καθολική κοινωνική ασφάλιση. Καµία περι- κοπή σε εφάπαξ και επικουρική σύνταξη. Όχι στη νέα αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Καµιά ιδιωτικοποίηση, κατάργηση των νόµων εκχώρησης, άµεσης ή έµµεσης, των αρµοδιοτήτων του δηµοσίου και των ΟΤΑ σε ιδιώτες. Κατάρ- γηση του ΤΑΙΠΕΔ, επανεθνικοποίηση των εταιρειών που ξεπουλήθηκαν. Εθνικοποίηση των τραπεζών χω- ρίς αποζηµίωση, µε εργατικό έλεγχο. Αποκλειστικά δηµόσιο σύστηµα στα βασικά κοινωνικά αγαθά (ενέρ- γεια, νερό, συγκοινωνίες, υγεία, εκπαίδευση, πολιτι- σµός κ.λπ.) ενάντια στην απελευθέρωση των αγορών. Όχι στη ληστεία των ταµειακών διαθέσιµων του δηµοσίου και των ταµείων.

Παλεύουµε άµεσα ενάντια στους πλειστηρια- σµούς και τις κατασχέσεις. Κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών. Να αυξηθεί η φο- ρολογία του κεφαλαίου στο 45%. Δραστική µείωση στη φορολόγηση των εργαζοµένων. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης.

Δηµοκρατία στους χώρους δουλειάς. Πλήρης προστασία της συνδικαλιστικής δράσης. Ανεξαρτησία των συνδικάτων από κάθε κρατική, δικαστική και εργοδοτική παρέµβαση. Κατοχύρωση του εργατικό βέτο των σωµατείων για κρίσιµα θέµατα της
παραγωγικής διαδικασίας.

Καµία αναµονή και συµβιβασµός, αγώνας ταξικός-πανεργατικός

Οι Παρεµβάσεις-Κινήσεις-Συσπειρώσεις, τα εργατικά σχήµατα και συλλογικότητες σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, καλούν τους εργαζόµενους, τους άνεργους, τη νέα γενιά, τους συνταξιούχους, σε έναν τέτοιο αγώ- να. Απευθύνουµε κάλεσµα αγώνα και κοινής δρά- σης στην κατεύθυνση της συσπείρωσης δυνάµεων, την ανασυγκρότηση του ταξικού κινήµατος, την από- κρουση και υπέρβαση του εργοδοτικού, κυβερνη- τικού και υποταγµένου συνδικαλισµού. Για τη συµ- βολή στην ανάπτυξη µεγάλων εργατικών και λαϊκών αγώνων µέσα στους οποίους θα δοκιµαστούν όλες οι απόψεις.

Ένας σηµαντικός σταθµός σε αυτό τον αγώνα είναι και η Πανεργατική Απεργία στις 12 Νοέµβρη, που πρέπει να αποτελέσει µαζική και µαχητική απάντηση στα νέα βάρβαρα µέτρα και αρχή µιας πορείας αντε πίθεσης των αγώνων µας. Να είναι η αρχή της αντε- πίθεσης, ενός νέου κύκλου αγώνων, µε κλιµάκωσηµε νέες απεργίες! Κανένας για δουλειά, όλοι στην απεργία και τις διαδηλώσεις!
Τώρα είναι ώρα ανασυγκρότησης και αντεπίθεσης. Τώρα είναι ώρα αγώνα και ξεσηκωµού. Ώρα κοινής δράσης και αγωνιστικής ταξικής ενότητας για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης.afisa paremvaseis_apergia_12_Nov_b

Όλοι στις κινητοποιήσεις και τους αγώνες Όλοι στην απεργία στις 12 Νοέµβρη Απεργιακή συγκέντρωση, Μουσείο, ώρα 10.30 π.µ.

Παρεµβάσεις | Συσπειρώσεις | Κινήσεις
Εργατικά σχήµατα σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα