Πρόταση των Παρεμβάσεων Κινήσεων Συσπειρώσεων για την Ημερήσια Διάταξη της 84ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

84ης Γενικής Συνέλευσης της Δ.Ο.Ε.

 

Θέμα 1ο

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ – AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟΥΣ

 

 • Έκθεση  Πεπραγμένων Δ.Σ.  Δ.Ο.Ε.
 • Απολογισμός χρήσης οικον. έτους 2014 – 2015
 • Προϋπολογισμός χρήσης οικον. έτους 2015 – 2016
 • Ενημέρωση από αιρετούς του Κ.Υ.Σ.Π.Ε.
 • Κριτική πεπραγμένων – Δευτερολογία Προέδρου Δ.Ο.Ε.
 • Ψηφοφορίες (οικονομ. απολογισμός, προϋπολογισμός, πεπραγμένα)

 

 

Θέμα 2ο

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Α. Το Ενιαίο 12χρονο δημόσιο δωρεάν σχολείο και η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή

 

1. Δαπάνες για την παιδεία

 • Δημόσια μόνο, υψηλού επιπέδου, δωρεάν παιδεία με βάση τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών    Όχι στο «Νέο Σχολείο» της αγοράς.
 • Κατάργηση του προϋπολογισμού του 2015 και διαμόρφωση νέου στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης των αναγκών και δικαιωμάτων της κοινωνικής πλειοψηφίας
 • Κανένα παιδί εκτός εκπαιδευτικών δομών
 • Ενιαίο, δημόσιο και δωρεάν, δωδεκάχρονο σχολείο και δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή με πλήρη μόρφωση για όλα τα παιδιά.
 • Επαναλειτουργία των αντισταθμιστικών προγραμμάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας
 • Ανάκληση των συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων και τμημάτων – Καμιά νέα συγχώνευση
 • Άμεση κατάργηση του 10% της προσαύξησης του αριθμού των μαθητών/τμήμα – 20 μαθητές ανά τμήμα, 15 μαθητές σε νηπιαγωγείο και Α΄-Β΄ τάξη Δημοτικού
 • Άμεση δρομολόγηση ενός ολοκληρωμένου κρατικού προγράμματος σίτισης και ιατρικής περίθαλψης που θα εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει ούτε ένας μαθητής μας πεινασμένος, ότι δεν θα υπάρχει ούτε ένα παιδί στα σχολεία μας χωρίς ιατρική περίθαλψη.
 • Κατάργηση των ΣΔΙΤ και κάθε μορφής ιδιωτικοποίησης – Έξω από τα σχολεία χορηγοί και ιδιώτες.

 

2. Αξιολόγηση – Παιδαγωγική Ελευθερία και Δημοκρατία στο σχολείο

 • Κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης (Ν. 2986/2002, Ν. 3848/2010, Ν. 4024/2011, Ν. 4142/2013 και Π.Δ. 152/2013)
 • Κατάργηση του ΙΕΠ, της ΑΔΙΠΠΔΕ, του παρατηρητηρίου και των πλατφορμών αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης
 • Καμιά αξιολόγηση- Κανένας αξιολογητής στην τάξη
 • Ακύρωση της υπουργικής απόφασης για τις αμοιβές των αξιολογητών. («Παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης “Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης” με κωδικό ΟΠΣ 453588 – Οριζόντια Πράξη» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στα  στελέχη της δημόσιας Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, από 15-03-2014 έως 31-10-2015 και εκτός του ωραρίου της κύριας εργασίας τους»)
 • Καμιά αποδοχή εφαρμογής της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ και των συνθηκών της ΕΕ που επιβάλλουν την αξιολόγηση.
 • Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατική λειτουργία της σχολικής μονάδας με αναβάθμιση του παιδαγωγικού και διοικητικού ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων και θεσμοθετημένη πρωταγωνιστική θέση σε όλες τις παιδαγωγικές λειτουργίες του σχολείου. Με συχνές, τακτικές συνεδριάσεις όπου συλλογικά συζητούνται και αντιμετωπίζονται όλα τα παιδαγωγικά ζητήματα.

 

3. Διοίκηση του σχολείου

 • Κατάργηση των Περιφερειακών Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε.
 • Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο σχολείο – Σύλλογος Διδασκόντων με αναβαθμισμένο παιδαγωγικό ρόλο και θεσμοθετημένη πρωταγωνιστική θέση σε όλες τις παιδαγωγικές λειτουργίες του σχολείου. Με συχνές, τακτικές συνεδριάσεις όπου συλλογικά συζητούνται και αντιμετωπίζονται όλα τα παιδαγωγικά ζητήματα.
 • Δημοκρατική λειτουργία της σχολικής μονάδας με ανώτερο και  αποφασιστικό όργανο τον Σύλλογο Διδασκόντων. Με συντονιστή, αιρετό και ανακλητό συνάδελφο που θα έχει διδακτικά καθήκοντα και τις ίδιες μισθολογικές απολαβές με όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και ανώτατο όριο θητείας. Συλλογική λειτουργία και αιρετότητα αρμοδιοτήτων στη σχολική κοινότητα.
 • Κατάργηση των σχολικών συμβούλων και αντικατάστασή τους από πολυπρόσωπες δομές υποστήριξης του παιδαγωγικού έργου των εκπαιδευτικών (με καθαρά συμβουλευτικό υποστηρικτικό ρόλο), που θα αποτελούνται από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς με χρόνια διδακτική εμπειρία, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ.
 • Ειδικά για το άμεσο ζήτημα της επιλογής των στελεχών προωθούμε τη θέση της κατάργησης του νομοθετικού πλαισίου που προσδιορίζει το ρόλο και τα κριτήρια επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης ώστε να ξηλωθεί ο διοικητικός μηχανισμός του αυταρχισμού και της αξιολόγησης, η εκπαιδευτική διοικητική ιεραρχία που καταδυνάστευσε τη ζωντανή εκπαίδευση και επιχείρησε να επιβάλλει με θεμιτά και αθέμιτα μέσα την αξιολόγηση και να γίνουν άμεσα βήματα για την παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατική λειτουργία του σχολείου.

 

4. Πειθαρχικό δίκαιο

 • Κατάργηση του Ν.4057/2012, της παραγράφου Ζ του Ν.4093/12 αλλά και του ν. 3584/2007.
 • Να ακυρωθούν όλες οι ποινές που έχουν επιβληθεί με βάση το αυταρχικό πειθαρχικό δίκαιο.
 • Άμεσα, αναστολή εκτέλεσης κάθε πειθαρχικής ποινής μέχρις ότου τελεσιδικήσει το ποινικό σκέλος
 • Πλήρη απαλοιφή του πειθαρχικού αδικήματος «της αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς εντός και εκτός υπηρεσίας» που έχει δημιουργήσει «βιομηχανία» πειθαρχικών διώξεων
 • Πλήρη απαλοιφή του πειθαρχικού αδικήματος της «παραβίασης υποχρέωσης εχεμύθειας» που χρησιμοποιείται για να αποτρέψει καταγγελίες αυθαιρεσιών της διοίκησης.

 

5. Προσχολική Αγωγή

 • Δίχρονη δημόσια και δωρεάν υποχρεωτική προσχολική αγωγή για όλα τα νήπια και προνήπια (4-6 ετών)
 • Κατοχύρωση του ωραρίου των νηπιαγωγών στα πλαίσια της Π.Ε.
 • Μαζικούς διορισμούς νηπιαγωγών με βάση τις πραγματικές ανάγκες
 • Λύση του κτιριακού προβλήματος των νηπιαγωγείων
 • Νέα αναλυτικά προγράμματα στην κατεύθυνση της κριτικής ριζοσπαστικής παιδαγωγικής, που θα βάζουν τις βάσεις για τη διαμόρφωση ελεύθερων και κριτικά σκεπτόμενων προσωπικοτήτων και θα δημιουργούν συνθήκες για την καταπολέμηση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων
 • Κάλυψη των αναγκών σε βοηθητικό προσωπικό

 

6. Ειδική Αγωγή

 • Αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν και υποχρεωτική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση των ΑμΕΑ, σε σχολικές μονάδες του υπουργείου Παιδείας – Διαχειριστικό έλεγχο ιδιωτικών μονάδων ειδικής εκπ/σης και μετατροπή τους σε δημόσιες.
 • ·    Δημιουργία Τμημάτων Ένταξης σε κάθε σχολείο και βαθμίδα εκπαίδευσης. Στήριξή  με αναγκαία μέτρα με μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, επαναπροσδιορισμός περιεχομένου και μεθόδων διδασκαλίας και μέσα (κατάλληλη υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή, πλούσιος εξοπλισμός, εκπαιδευτικό-εποπτικό υλικό, σύγχρονα μέσα τεχνολογίας κ.α.).
 • Μαζικοί διορισμοί στην ειδική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Καμία κατηγοριοποίηση, κατακερματισμό και διαχωρισμό των εκπαιδευτικών. Ενιαία κριτήρια μεταθέσεων, διορισμών σε όλη την εκπαίδευση. Διορισμοί με βάση το χρόνο λήψης του πτυχίου και την προϋπηρεσία. Διορισμός όλων των αναπληρωτών και όσων έχουν υπογράψει έστω και μια σύμβαση στο δημόσιο σχολείο. Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους. Οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία να έχουν ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς στις διαδικασίες πρόσληψης.
 • Στελέχωση των ειδικών σχολείων με απαραίτητες ειδικότητες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, βοηθητικό προσωπικό κ.ά.) με μόνιμη σχέση εργασίας.
 • Γενναία αύξηση των δαπανών για την έγκαιρη παρέμβαση, την ειδική εκπαίδευση, την ειδική επαγγελματική κατάρτιση, την αυτόνομη διαβίωση-την προστατευμένη εργασία. Η πολιτική της πρόληψης πρέπει να ξεκινά από τη γέννηση των παιδιών. Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη της ειδικής εκπαίδευσης. 
 • Έγκαιρη διάγνωση και καταγραφή των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ίδρυση δημόσιων ειδικών σχολείων όλων των βαθμίδων για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των ΑμΕΑ. Πλούσιος εξοπλισμός, εποπτικό υλικό στα υφιστάμενα και τα υπό ίδρυση ειδικά σχολεία.
 • Κατοχύρωση παιδαγωγικής εκπαιδευτικής κατεύθυνσης των ΚΕΔΥ, άμεση στελέχωση τους, μικρότερες περιοχές ευθύνης ανά δήμο, λιγότερες διοικητικές αρμοδιότητες, κινητές μονάδες που θα επισκέπτονται  τα σχολεία  και θα στηρίζουν εκπαιδευτικούς και μαθητές. Τα ΚΕΔΥ να υλοποιούν την υποστήριξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα στα σχολεία. Διορισμοί εκπαιδευτικών σε όλα τα δημόσια ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.
 • Αναβάθμιση των υπαρχόντων και ίδρυση νέων εκπαιδευτικών μονάδων δημόσιας και δωρεάν, ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ), διεύρυνση του ρόλου τους με μονάδες αυτόνομης διαβίωσης, προστατευμένα εργαστήρια, νομοθετική κατοχύρωση των αποφοίτων τους. Ειδική εκπαίδευση εφόρου ζωής για τα άτομα με βαριές, πολλαπλές αναπηρίες και ίδρυση κέντρων αυτόνομης διαβίωσης.
 • Επαναλειτουργία των διδασκαλείων, καθιέρωση του θεσμού της μετεκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής και στη β/βάθμια εκπαίδευση, περιοδική ουσιαστική επιμόρφωση του προσωπικού των ΣΜΕΑ και των εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής.
 • Κατάργηση των ν.2817, ν.3194/2003, ν.3699/2008, ν.4115/2013 άρθρο 39 που εμπορευματοποιούν την ειδική αγωγή, προωθούν την ιατροποίηση, κατηγοριοποιούν τους εκπαιδευτικούς και ανατρέπουν εργασιακά δικαιώματα στο χώρο της ειδικής αγωγής.
 • Μόνιμη σταθερή, προστατευμένη – υποστηριζόμενη εργασία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα.

 

7. Περιεχόμενο, αναλυτικά προγράμματα και βιβλία

 • Νέα αναλυτικά προγράμματα με νέα διάρθρωση σε όλο το 12χρονο σχολείο και νέα βιβλία που να προωθούν την ολόπλευρη γνώση, την κριτική σκέψη και να υπηρετούν τις μορφωτικές ανάγκες όλων των μαθητών.
 • Καλά σχεδιασμένη μείωση/αναπροσαρμογή της ύλης συνολικά στην εκπαίδευση

 

8. Eπιμόρφωση

 • Επαναλειτουργία της διετούς μετεκπαίδευσης (διδασκαλείων) με νέο πλαίσιο (αυτόνομες μονάδες στο πλαίσιο της λειτουργίας των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων) και απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα για όλους τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. (δασκάλους–νηπιαγωγούς–ειδικότητες).
 • Η επιμόρφωση να οργανώνεται από δημόσιους φορείς (σε σύνδεση με τα Πανεπιστήμια–Παιδαγωγικά Τμήματα), να είναι δωρεάν, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, απαλλαγμένη από οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που θα οδηγεί σε κατάταξή τους με βάση τις επιμορφωτικές δραστηριότητες.
 • Οι επιμορφωτικές διαδικασίες να προτείνονται, να επιλέγονται και να ελέγχονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και η επιμόρφωση να γίνεται με ελεύθερη επιλογή, με βάση τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευτικού, μέσα από ένα πλήθος προσφερόμενων επιλογών στις ποιες έχει διατυπώσει πρόταση και τις έχει συνδιαμορφώσει.

 

 

Β. Ο εκπαιδευτικός του δημόσιου σχολείου (εργασιακά–επαγγελματικά)

 

 1. 1.     Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών και εργασιακά δικαιώματα αναπληρωτών
 • Άμεση κάλυψη όλων των κενών  θέσεων εκπαιδευτικών, γενικής και ειδικής αγωγής -Κατάργηση της μνημονιακής αναλογίας 1:5
 • Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών με βάση το χρόνο λήψης του πτυχίου και την προϋπηρεσία για την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών και σε σχέση 1 διορισμός για κάθε συνταξιοδότηση της τελευταίας 5ετίας. Μονιμοποίηση των αναπληρωτών και όσων έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα διορισμού (επιτυχόντες, 24μηνο κ.ά.) –  Κατάργηση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ
 • Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους
 • Θεσμοθέτηση οργανικών θέσεων για όλα τα διδακτικά αντικείμενα του σχολείου
 • Πλήρη διαφάνεια και έγκαιρη καταγραφή και κοινοποίηση των λειτουργικών κενών. Προσλήψεις αναπληρωτών μόνο όπου προκύπτουν έκτακτες ανάγκες, με δωδεκάμηνες συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Προσλήψεις μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Κατάργηση των προγραμμάτων πρόσληψης μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων ΕΣΠΑ. Κατάργηση της ωρομισθίας, του θεσμού των ΑΜΩ και της ελαστικής εργασίας. Πλήρη υπολογισμό ενσήμων σε ημέρες απεργίας, αναρρωτικές άδειες και άδειες εγκυμοσύνης. Προστασία της μητρότητας των αναπληρωτριών συναδελφισσών με πλήρη καταβολή του μισθού τους.
 • Άρση της διετούς τιμωρητικής διαγραφής από τους πίνακες σε περίπτωση άρνησης ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης. Άμεση κατάργηση του ενδεχομένου απόλυσης – με απόφαση των οικείων ΠΥΣΠΕ – των αναπληρωτών σε περίπτωση εξάντλησης της δεκαπενθήμερης αναρρωτικής άδειας λόγω ασθένειας ή προβλημάτων υγείας
 • Κατάργηση του Ν.3848/2010 (Διαμαντοπούλου). Άνοιγμα των πινάκων προϋπηρεσίας των αναπληρωτών από 30/6/2010 και προσμέτρηση όλης της προϋπηρεσίας. Κατάργηση του ορίου της επταετίας.
 • Κατάργηση του Ν. 4024/2011. Άμεση αύξηση του μισθού του νεοδιόριστου. Επαναφορά των μισθών  στα επίπεδα του 2009.
 • Καμία συζήτηση για ατομικό φάκελο προσόντων στους διορισμούς

 

 1. 2.     Μισθολογικά (αυξήσεις σε μισθούς-συντάξεις, ακώλυτη μισθολογική βαθμολογική προαγωγή, αποκατάσταση μισθών)
 • Άμεσο ξεπάγωμα των βαθμολογικών προαγωγών με επαναφορά της  ακώλυτης βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης.
 •  Καμιά σύνδεση μισθού-απόδοσης-αξιολόγησης
 • Τώρα επαναφορά του μισθού των νεοδιόριστων και των χαμηλότερων βαθμών στα επίπεδα του 2009 στην κατεύθυνση της επαναφοράς μισθών και συντάξεων στο επίπεδο του 2009 για όλους τους εργαζόμενους.. 
 • Επαναφορά του 13ου-14ου μισθού.
 • Κατάργηση όλων των νόμων  που εισήγαγαν τις αντιασφαλιστικές και μισθολογικές περικοπές.
 • Κατάργηση του νόμου 4024 για το μισθολόγιο/βαθμολόγιο.
 • Να ζούμε με αξιοπρέπεια εμείς και οι οικογένειές μας από το μισθό μας.  Ενιαία συλλογική σύμβαση. Γνήσιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας εφ’ όλης της ύλης.
 • Άμεση κατάργηση όλων των χαρατσιών και φορομπηχτικών νόμων
 • Αφορολόγητο 12000€ (και 18000€ για 4μελή οικογένεια) από το 2015
 • Διαγραφή ιδιωτικών χρεών χαμηλόμισθων-ανέργων προς τράπεζες-κράτος-δημόσιους οργανισμούς

 

 1. 3.     Ασφαλιστικά
 • Υπεράσπιση και διεύρυνση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Καθολικό-δημόσιο-κοινωνικό και όχι επαγγελματικό-ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα
 • Κατάργηση όλου του αντιασφαλιιστικού νομοθετικού πλαισίου. Να ακυρωθού όλες οι αντιδραστικές αλλαγές που έγιναν με τα αντιασφαλιστικά μέτρα και νόμους την τελευταία δεκαετία
 • Επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα του 2009 και της 13ης-14ης σύνταξης. Να ζούμε με αξιοπρέπεια εμείς και οι οικογένειές μας από το μισθό και τη σύνταξη.
 • Άμεση χρηματοδότηση όλων των ταμείων (ΜΤΠΥ, ΤΕΑΔΥ, ΤΠΔΥ) για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους δικαιούχους.
 • Όχι στη διάλυση της επικουρικής ασφάλισης και στη μείωση των εφάπαξ.
 • Επιστροφή των κλεμμένων στα ασφαλιστικά Ταμεία. Να δώσει το Κράτος τα χρήματα που δεν έχει αποδώσει για χρόνια στα Ταμεία του δημοσίου. Ο έλεγχος των ταμείων να περάσει άμεσα στα χέρια των εργαζόμενων.
 • Καμιά «αξιοποίηση» των αποθεματικών των ταμείων για την πληρωμή του χρέους. Επιστροφή των κλεμμένων και όσων κουρεύτηκαν με το PSI
 • Δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα με εργατικό έλεγχο, που να καλύπτει πλήρως και ποιοτικά τις ανάγκες των εργαζόμενων και των συνταξιούχων.
 • Άμεση παροχή όλων των ιατρικών εξετάσεων και πλήρης δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους–ες.

 

 1. 4.     Θεσμοθέτηση οργανικών θέσεων για όλα τα διδακτικά αντικείμενα του Δημοτικού Σχολείου – Μεταθέσεις, μετατάξεις
 • Θεσμοθέτηση των αναγκαίων οργανικών θέσεων για όλα τα διδακτικά αντικείμενα του δημοτικού σχολείου, που θα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα σχολεία (και όχι γενικά σε Διευθύνσεις Π.Ε.)
 • Κατάργηση του νόμου 4172/13, άρση και επανεξέταση των αποφάσεων Λοβέρδου και Αρβανιτόπουλου για τις υποχρεωτικές μετατάξεις από τη Δ.Ε. στην Π.Ε., ώστε να δοθεί η δυνατότητα επιστροφής στη Δ.Ε. όσων εκπαιδευτικών το επιθυμούν αλλά και να εξετασθεί πόσοι και ποιοι εκπ/κοί

α) ειδικοτήτων που δεν προϋπήρχαν στην Π.Ε. (γαλλικών, γερμανικών, εικαστικών, πληροφορικής, θεατρολόγοι) δικαιούνται μετάταξης και σε ποια περιοχή, με βάση τις ανάγκες της Π.Ε. και τα μόρια μετάθεσης που συγκεντρώνει κάθε εκπαιδευτικός

β) εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που διορίστηκαν στην Π.Ε. (αγγλικών, γυμναστές, μουσικοί) και αιτούνται μετάθεση και εκπαιδευτικοί των ίδιων ειδικοτήτων που διορίστηκαν στη Δ.Ε. και αιτούνται μετάταξη στην Π.Ε., μετατίθενται ή μετατάσσονται και σε ποια περιοχή, με βάση τις ανάγκες της Π.Ε. και τα (κοινά) μόρια μετάθεσης που συγκεντρώνει κάθε εκπαιδευτικός

 • Άμεση υλοποίηση αυτής της διαδικασίας ώστε να προχωρήσει ομαλά και η διαδικασία των φετινών μεταθέσεων και τοποθετήσεων καθώς και των διορισμών
 • Διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στις εναπομείνασες κενές οργανικές θέσεις.

 

Θέμα 3ο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2015-2016