Ορισμένα στοιχεία για την πραγματική κατάσταση στην εκπαίδευση, των αιρετών στο ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας Λουκά Καβακλή και Αρτέμιδος Κλιάφα

Ορισμένα στοιχεία για την πραγματική κατάσταση στην εκπαίδευση

Κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2010 έως 2014 έγιναν αθρόες συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Συνολικά 2.437 σχολικές μονάδες συγχωνεύθηκαν σε 1.122. Επίσης την ίδια πενταετία καταργήθηκαν 605 σχολεία. Συγκεκριμένα 277 Δημοτικά Σχολεία, 264 Νηπιαγωγεία, 35 Γυμνάσια, και 18 Λύκεια.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι από 11.694 σχολικές μονάδες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 3.740 στη Δευτεροβάθμια που υπήρχαν το 2009, τώρα υπάρχουν 9.876 στην Πρωτοβάθμια και 3.740 στη Δευτεροβάθμια.

Οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις οδήγησαν σε αύξηση των μαθητών στις τάξεις, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχουν 2.636 τάξεις (σε σύνολο 46.903) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 5.966 (σε σύνολο 29.968) στη Δευτεροβάθμια, οι οποίες έχουν πάνω από 25 μαθητές που αντιβαίνει ακόμα και την κείμενη νομοθεσία, απέχοντας πολύ από το αίτημα για μείωση των μαθητών σε 20 στο Δημοτικό και 15 στο Νηπιαγωγείο που έχει υιοθετήσει το κίνημα .

Επίσης κατά την ίδια πενταετία έγιναν 11.045 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και 16.205 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίες λόγω των πολύ λίγων προσλήψεων έχουν οδηγήσει σε χιλιάδες κενά. Το 2010 υπηρετούσαν 168.782 μόνιμοι εκπαιδευτικοί (74.518 στην Πρωτοβάθμια και 94.264 στη Δευτεροβάθμια), ενώ τώρα υπηρετούν 136.926 εκπαιδευτικοί (68.235 στην Πρωτοβάθμια και 68.691 στη Δευτεροβάθμια).

Στην Α Αθήνας έχουμε περίπου 120 αποχωρήσεις – συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών κάθε χρόνο την τελευταία πενταετία, κυρίως δάσκαλοι και νηπιαγωγοί. Από τους 700 περίπου συνταξιοδοτηθέντες ούτε οι 50 δεν αντικατασταθήκανε από μεταθέσεις.

Την ίδια στιγμή 53 από τα 91 σχολεία ΕΑΕΠ της Α Αθήνας δεν έχουν δάσκαλο στο ολοήμερο το οποίο υπολειτουργεί μόνο με ειδικότητες κι μειωμένο ωράριο λειτουργίας. Λείπουν ακόμα 5 νηπιαγωγοί, 104 εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων,  155 εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης και ειδικής αγωγής.

Τραγική είναι η κατάσταση με τις οργανικές ειδικοτήτων. Στην Α Αθήνας για να λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία την επόμενη χρονιά με μόνιμους εκπαιδευτικούς και χωρίς την επαιτεία των ΕΣΠΑ απαιτείται η ίδρυση καινούριων οργανικών θέσεων:

66 Φυσικής Αγωγής

66 Αγγλικών

44 Μουσικής

92 Πληροφορικής

89 Εικαστικών

68 Θεατρικής Αγωγής

49 Γαλλικής

40 Γερμανικής

ΣΥΝΟΛΟ: 514 νέες οργανικές θέσεις.

Η ανάγκη αυτή προκύπτει από τη λειτουργία κυρίως των σχολείων ΕΑΕΠ.

 

Λουκάς Καβακλής

αιρετός εκπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Α Αθήνας εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ) τηλ. 6949294781

αναπληρωματικός: Κλιάφα Άρτεμις τηλ. 6986590304