Ιούν 132014
 

4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION 23-26 June 2014, Thessaloniki, Greece
Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου του 2014 το 4ο Διεθνές Συνέδριο Κριτικής Εκπαίδευσης.
Το συνέδριο απευθύνεται στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα, φιλοδοξώντας να αποτελέσει βήμα κριτικής εξέτασης των εφαρμοζόμενων διεθνώς νεοφιλελεύθερων και νεοσυντηρητικών εκπαιδευτικών πολιτικών, αλλά και ανάδειξης των ποικίλων παιδαγωγικών, κοινωνιολογικών, φιλοσοφικών και πολιτικών διαστάσεων της κριτικής εκπαίδευσης, καθώς και της συμβολής που μπορούν να έχουν στην υπόθεση της κοινωνικής χειραφέτησης και προόδου.
Αναλυτικές πληροφορίες για το συνέδριο εδώ: http://www.eled.auth.gr/icce2014/index.htm
IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRITICAL EDUCATION 2014 www.eled.auth.gr

Sorry, the comment form is closed at this time.