Φεβ 262014
 

PAR208131  Ελευσίνα  25-2-2014

   Αρ.Πρ. : 24

                                     ΠΡΟΣ: Μέλη Συλλόγου, Δ.Σ Δ.Ο.Ε, Συλλόγους

                                       Εκπ/κών Π.Ε, Μ.Μ.Ε

Blog: http://syllogikadytatt.blogspot.com     

Mail: syllogikadytatt@gmail.com                  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ‏

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Η νομοθεσία που παραθέτει ο Δ/ντης Εκπαίδευσης Π.Ε Δυτ. Αττικής σε μόνον τέσσερις παραγράφους από τις συνολικά εφτά (7!) σελίδες του εγγράφου (Αρ. Πρωτ. Φ.2. /805) που   κοινοποίησε στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε Δυτικής Αττικής ως απάντηση για το Παρουσιολόγιο, επιβεβαιώνει  την ορθότητα των αποφάσεων του σωματείου όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Πιο συγκεκριμένα:

1ον   Δεν απορρέει από κανένα νόμο η υποχρεωτική τήρηση του Παρουσιολογίου, αφού όπως ορθά επισημαίνει ο κύριος Δ/ντης Εκπαίδευσης το Παρουσιολόγιο «Μετά δε και την ψήφιση του Ν.4203/2013 άρθρο 25 παράγραφος 1 είναι δυνατόν  (σημ. υπάρχει δηλαδή δυνατότητα και όχι υποχρέωση) να εφαρμοστεί με την πλέον απλή του έντυπη μορφή προσωρινά»

2ον : Για να εφαρμοστεί το Παρουσιολόγιο πρέπει να υπάρχει απόφαση Υπουργού όπως αναφέρεται στο Ν.4203/2013 άρθρο 25 παράγραφος 1,  η οποία έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί, γι’ αυτό και καμιά άλλη Διεύθυνση πανελλαδικά δεν έχει δώσει παρόμοια εντολή.     

3ον : Ο Δ/ντης Εκπαίδευσης έδωσε εντολή για τήρηση προαιρετικού, προσωρινού Παρουσιολογίου, χωρίς απόφαση Υπουργού  και κυρίως χωρίς να υπάρχει η επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα που ορίζει ο νόμος παρ.1, εδ. 4 του άρθρου 25 του Ν.4203/2013 που αναφέρει: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η δημιουργία του ιστοχώρου φιλοξενίας του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος πρόσβασης σ’ αυτό, ο τρόπος λειτουργίας αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου».

Συνεπώς, καλούμε για άλλη μια φορά τον Δ/ντη Εκπαίδευσης να αποσύρει την εν λόγω εντολή. Το ίδιο κάλεσμα του απευθύνει και ο Σύλλογος ΠΕ Αν. Λιοσίων χωρίς να έχει λάβει καμιά απάντηση.

Όσον αφορά στο ωράριο εργασίας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης που ασκούν αποκλειστικά διοικητικό έργο, ο  Δ/ντής Εκπαίδευσης γνωρίζει πολύ καλά πως αυτό ορίζεται από το νόμο και δεν χαρακτηρίζεται από τη διάκριση διδακτικού- διοικητικού έργου που ισχύει για όσους ασκούν διδακτικό έργο. Υπονοεί ο  Δ/ντής Εκπαίδευσης πως οι εκπαιδευτικοί δεν εργάζονται το ίδιο σκληρά με τους διοικητικούς υπαλλήλους;  Αγνοεί τις ώρες που διαθέτουν οι συνάδελφοι για την εξωδιδακτική τους προετοιμασία πέραν του διδακτικού τους ωραρίου; Αρμόζει σε έναν Δ/ντη εκπαίδευσης να σπέρνει καθ’ αυτόν τον τρόπο τη διχόνοια και να καλλιεργεί συγκρουσιακό κλίμα μεταξύ των υπαλλήλων της υπηρεσίας του;

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Δεν έχουμε μπει και δεν αντιστοιχεί στο ήθος μας να μπούμε στη διαδικασία του κοινωνικού αυτοματισμού για  το ποιοι εργαζόμενοι κοπιάζουν περισσότερο σε δυσμενείς καιρούς για τον κόσμο της εργασίας. Θυμίζουμε ότι τα μέλη του Δ.Σ δεν είναι διορισμένα για να εφαρμόζουν κυβερνητικές επιλογές και να καθορίζονται απ’ αυτές αλλά έχουν εκλεγεί από τα μέλη του Συλλόγου και στοχεύουν μεταξύ άλλων στην προβολή, υποστήριξη και κατοχύρωση των διεκδικήσεων των εκπ/κών για τη λύση των επαγγελματικών τους προβλημάτων.Όσον αφορά στους χειρισμούς του σωματείου στο ζήτημα των διευθυντών, το Δ.Σ. μετά από ενημέρωση από μέλη του, πραγματοποίησε συναντήσεις με όσους/ες κρατούσαν Παρουσιολόγιο, προ απόφασης Δ/ντή Εκπ/σης παρά τις αποφάσεις του κλάδου. Ένας εκ των διευθυντών τοποθετήθηκε δημόσια για το θέμα που προέκυψε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10/2, στο ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του σωματείου. Η απόσυρση του Παρουσιολογίου ζητήθηκε  από το Δ.Σ. και υλοποιήθηκε. Ως γνωστόν οι καταγγελίες είναι το τελευταίο μέτρο για  όσους παραβιάζουν κατ’ επανάληψη τα εργασιακά δικαιώματα παρά την προφορική επικοινωνία και ενημέρωσή τους από το σωματείο. Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία με τον Δ/ντη Εκπαίδευσης για το ζήτημα του Παρουσιολογίου πριν καταγγείλουμε τις ενέργειές του καθώς απουσίαζε από το γραφείο του τις φορές που τον αναζητήσαμε. Σχετικά με το θέμα συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου και μετακινήσεων συναδέλφων ο Δ/ντής Εκπ/σης είχε προτρέξει και πάλι με πλήθος μετακινήσεων ενώ οι θέσεις του σωματείου έχουν ανακοινωθεί επανειλημμένα με αποφάσεις και σε συναντήσεις που ουδέποτε εισακούστηκαν.Ας έχουμε κατά νου ότι το παρουσιολόγιο θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο εξίσωσης εργασιακού – διδακτικού ωραρίου, ελέγχου και συμμόρφωσης των εκπ/κών, στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου και γι αυτό δεν θα επανέλθουμε στο θέμα «παρουσιολόγιο» παρά μόνο μαζικά και κινηματικά αν και όταν υπάρξει υπουργική απόφαση.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Στις 31/1/14 και με αρ. πρωτ. Φ.2/459 ο Δ/ντής Εκπ/σης Π.Ε Δυτικής Αττικής έστειλε «διαταγή» στους/στις δ/ντές, δ/ντριες των σχολείων να τηρούν και να συντάσσουν καθημερινά «Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού» (Β.Π.Π.) και «Ατομικό Δελτίο Παρουσίας Προσωπικού» (Α.Δ.Π.Π.) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Ν.4203/2013.

Μάλλον ο Δ/ντής Εκπ/σης Π.Ε Δυτικής Αττικής δεν μπήκε στον κόπο να διαβάσει τις παρακάτω παραγράφους του άρθρου, για να μην πούμε ότι σκόπιμα απέκρυψε, οι οποίες αναφέρουν:

4.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται η δημιουργία του ιστοχώρου φιλοξενίας του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτό, ο τρόπος λειτουργίας αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου

7.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε ζήτημα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

Δεν υπάρχει, μέχρι τώρα καμιά τέτοια υπουργική απόφαση εκτός κι ο κ. Αρκιτσαίος «προήχθη» σε Υπουργό Παιδείας.

Φυσικά και δεν υπάρχουν τα «Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού» (Β.Π.Π.) και «Ατομικό Δελτίο Παρουσίας Προσωπικού» (Α.Δ.Π.Π.) καθώς και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Είναι ντροπή για τον Δ/ντή Εκπ/σης, πρώην συνδικαλιστή, να προβαίνει σε τέτοιες αποφάσεις και να βάλλει κατά των εκπ/κών τη στιγμή που δέχονται αυτή την πρωτοφανή επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, στις οικονομικές τους απολαβές, στις συνθήκες εργασίας από τις μνημονιακές κυβερνήσεις και την αντιεκπαιδευτική πολιτική τους και να γίνεται χαλίφης στη θέση του χαλίφη προτρέχοντας και λασπολογώντας στην ουσία τους εκπ/κούς ως «κοπανατζήδες». Τους εκπ/κούς που με αξιοπρέπεια και δύναμη με ψηλά το κεφάλι, αψηφώντας τη δικιά τους εργασιακή ανασφάλεια δίνουν την καθημερινή μάχη στα σχολεία στηρίζοντας κι εμψυχώνοντας όχι μόνο τους μαθητές τους αλλά και τις οικογένειές τους.

 

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δ/ντής Εκπ/σης Π.Ε Δυτ. Αττικής «αξιοποιεί» τους νόμους με δικό του τρόπο εις βάρος των εκπ/κών.

Τον Σεπτέμβρη έκανε μετακινήσεις εκπ/κών χωρίς ποτέ να απαντήσει στις ενστάσεις που έγιναν και δηλώνοντας άγνοια για τις αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Δ/νσης σχετικά με τις μετακινήσεις (καταγγελία Συλλόγου 29/9/2013 ,αρ. πρ.: 333)

Τον Νοέμβρη του 2011 ζητούσε από εκπ/κό ΙΔΑΧ να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με τον ακριβή αριθμό συντάξιμου χρόνου ασφάλισης προκειμένου να ενταχθεί από 1-1-2012 σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας. Το τότε «λάθος» χρεώθηκε στο διοικητικό προσωπικό (καταγγελία Συλλόγου 27/11 /2011 αρ. πρωτ. : 113)

Στις 17-12-2010 καλούσε τους/τις εκπ/κούς ΕΣΠΑ που είχαν καταθέσει αιτήσεις επίσχεσης να βρίσκονται στα σχολεία παρά το γεγονός ότι η υποχρέωση αυτή δεν απέρρεε από τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του συνδικάτου και της Επιθεώρησης Εργασίας. Και πάλι το «λάθος» χρεώθηκε στο διοικητικό προσωπικό. (έγγραφο Συλλόγου 21/12/10)

 

Το Δ.Σ του Συλλόγου

καταγγέλλει τη νέα απαράδεκτη ενέργεια του Δ/ντή και τον καλεί να ανακαλέσει

καλεί τους δ/ντές, δ/ντριες, σε περίπτωση που ενεργοποίησαν το Παρουσιολόγιο, να σταματήσουν άμεσα αφού έτσι κι αλλιώς δεν νομιμοποιούνται από πουθενά να το εφαρμόσουν

καλεί όλα τα μέλη του να μην υπακούσουν στη συγκεκριμένη «παράνομη διαταγή», να μην τρομοκρατούνται από παρόμοιες ενέργειες, να συνεχίσουν να δίνουν την καθημερινή μάχη όπως μέχρι τώρα αταλάντευτα και συλλογικά

καλεί τη Δ.Ο.Ε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες

 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Sorry, the comment form is closed at this time.