Οκτ 092011
 

Δήλωση του Σταύρου Καλλώνη, εκπροσώπου των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων Κινήσεων Συσπειρώσεων στο Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ

Οι απολύσεις στο δημόσιο τομέα αποτελούν πλέον πραγματικότητα. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, η επόμενη μέρα θα τους βρει στην ανεργία. Αφού πρώτα για πολλά χρόνια καλλιέργησαν την αντίληψη του «ανεπαρκούς και τεμπέλη δημοσίου υπαλλήλου», έρχονται σήμερα να ξηλώσουν τη μονιμότητα στο δημόσιο τομέα που κατακτήθηκε με αγώνες. Τη μονιμότητα που δεν είναι τίποτα άλλο από το δικαίωμα των εργαζομένων για σταθερή και αξιοπρεπή εργασία. Με τον τρόπο αυτό επιτίθενται με μεγαλύτερη ένταση και στον ιδιωτικό τομέα μετατρέποντας τον σε ένα πραγματικό εργασιακό μεσαίωνα.
Ο εργασιακός μεσαίωνας είναι πραγματικότητα και για το δημόσιο. Οι αυταπάτες για εξαίρεση των εκπαιδευτικών από τον εφιάλτη των απολύσεων έλαβαν τραγικό τέλος αφού το ν/σχ εξαιρεί τους εκπαιδευτικούς «για το τρέχον σχολικό έτος», για εφτά μήνες ακόμα δηλαδή !

 Το νέο μισθολόγιο, αφού εξαιρεί τους βασικούς μηχανισμούς εφαρμογής της εξουσίας (δικαστές και ένστολους) προβλέπει για το δημόσιο τομέα την δημιουργία ενός εργαζόμενου που θα είναι :

΄΄φθηνός΄΄

Οι εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί του δημοσίου αλλά και οι ελάχιστοι νεοεισερχόμενοι θα δούν τις περικοπές, οι μεν πρώτοι να μειώνονται από 3% ως και 25% (με πρόχειρους υπολογισμούς), ενώ οι δεύτεροι θα εισέρχονται στην εργασία με μισθούς κατώτερους των συλλογικών συμβάσεων της ΓΣΕΕ στον ιδιωτικό τομέα.

Έτσι ένας εκπαιδευτικός με 21 χρόνια, Μ.Κ 8, και 2 παιδιά, τον Ιούνιο(μετά το πρώτο κύμα περικοπών) είχε ακαθάριστες αποδοχές 1970 Ε.
Β.Μ:1385, ΟΙΚ.ΠΑ:71 ΚΙΝ.ΑΠΟΔ:100. ΕΞΩΔ. ΑΠΑΣΧ:288,14 ΔΙΔΑ.ΠΡΟΕΤ:85 και ΤΕΑΔΥ εργοδοτ. :41,55 .

Οι κρατήσεις του διαμορφώνονταν ως εξής:
Φόρος:80,29. ΜΤΠΥ:66,47. ΤΕΑΔΥ:91,98. ΤΠΔΥ:55,40. ΣΥΝΤΑΞΗ:101,77. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ:46,64 Σύνολο:442,55.

Οι καθαρές αποδοχές ήταν1528,15.
Ο εργαζόμενος αυτός υπό προϋποθέσεις θα είχε και ανάλογη επιστροφή φόρου.
Με το νέο μισθολόγιο και με την προϋπόθεση ότι έχει περάσει όλες τις δαιδαλώδεις αξιολογικές διαδικασίες που προβλέπονται από το νομοσχέδιο, (θα αναφερθούμε παρακάτω) και υποθέτοντας ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν οι ίδιες κρατήσεις (δύσκολο έως αδύνατο), ο παραπάνω υπάλληλος θα έχει ακαθάριστες αποδοχές 1950 Ε.

Ο υπάλληλος αυτός με το ν.μ. εντάσσεται στο βαθμό Γ και έχει πάρει όλα(!!!) τα ενδιάμεσα Μ.Κ και τις αυξήσεις του 2%.(Υπολογίζουμε στο 780 το 10%, 15% και 15% των αυξήσεων στις αλλαγές βαθμών και 70Ε οικογενειακή παροχή.).

Οι κρατήσεις πλην του φόρου που τον υπολογίζουμε αυξημένο και σίγουρα κάτω από τον τελικό, διαμορφώνονται ως εξής:
Φόρος:184. ΜΤΠΥ:67. ΤΕΑΔΥ:91. ΤΠΔΥ:55. ΣΥΝΤΑΞΗ:101. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ:47. 2% υπέρ ανέργων: 39 ΤΕΑΔΥ 1%:20 Σύνολο:604.
Οι καθαρές αποδοχές θα είναι  1346.
Η μείωση είναι 182 Ε
 
Στις συνολικές μειώσεις πρέπει να υπολογίσουμε τους αυξημένους φόρους με βάση το αφορολόγητο των 5000 Ε, τις νέες φορολογικές κλίμακες, τον περιορισμό των φοροαπαλλαγών(ιατρικές δαπάνες, μισθώματα, τεκμήρια διαβίωσης, αποδείξεις κτλ).
Με τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις ίσως χρειαστεί να πληρώσει.

Ακόμα μεγαλύτερες είναι οι μειώσεις για τους νεότερους συναδέλφους με αποτέλεσμα οι καθαρές αποδοχές ενός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού να μην ξεπερνούν τα 660 Ε !! Τι έχουν άραγε να πουν τώρα, όσοι σκορπίζανε αυταπάτες για ένα νέο «δίκαιο» μισθολόγιο, όσοι ψιθύριζαν ότι οι εκπαιδευτικοί θα πάρουν αυξήσεις (!!) γιατί είναι χαμηλόμισθοι, όσοι οργανωμένα καλλιεργούσαν το προηγούμενο διάστημα τον εμφύλιο ανάμεσα στους δημοσίους υπαλλήλους ;

΄΄ευέλικτος΄΄

    Οι κρατικοί υπάλληλοι του νέου μισθολογίου εκτός από φτηνοί είναι και ευέλικτοι. Πλέον όλοι οι κρατικοί υπάλληλοι « …2. Οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν να μετακινούνται στις υπηρεσίες των υπουργείων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων κατά περίπτωση υπουργών των υπηρεσιών προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων, για συγκεκριμένο χρόνο που ορίζεται με την εν λόγω απόφαση, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών και της κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας των υπαλλήλων που μετακινούνται….». Συνεπώς οι μετακινήσεις καλύπτουν όλο το εύρος των υπηρεσιών του δημοσίου και τη γεωγραφική επικράτεια.

 ΄΄πειθαρχημένος΄΄

Από την αρχή κιόλας του νέου μισθολογίου γίνεται φανερό ότι κυρίαρχη στόχευση αποτελεί η πειθάρχηση των εργαζομένων. Έτσι για τη μονιμοποίηση των υπαλλήλων προβλέπει «5. Οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών διανύουν δοκιμαστική περίοδο δύο ετών, στο βαθμό που εισάγονται. Μετά το πέρας της δοκιμαστικής αυτής περιόδου, ο υπάλληλος μονιμοποιείται ή συνεχίζει  να απασχολείται εφόσον πρόκειται για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον:
α) στην έκθεση αξιολόγησής του εξασφαλίζει, με βάση τη βαθμολόγηση της απόδοσής του και της υλοποίησης της στοχοθεσίας, καθώς και τη βαθμολόγηση των λοιπών κριτηρίων αξιολόγησης στο σύστημα αξιολόγησης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 3,4 και 5 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης και
β) κριθεί από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο επιτυχής η δοκιμαστική του υπηρεσία.
Εφόσον ο δόκιμος υπάλληλος μονιμοποιηθεί, προάγεται στο Βαθμό Ε, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
6. Σε περίπτωση που το υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει τον υπάλληλο μη ικανό να μονιμοποιηθεί ή να συνεχίσει την απασχόλησή του, ο υπάλληλος απολύεται ….»
Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό αξιολογείται από το υπηρεσιακό συμβούλιο(θα οριστεί με άλλους νόμους) «η απόδοση», «η διοικητική ικανότητα», «η συμπεριφορά» και φυσικά αν τα καταφέρει θα έχει μπροστά του και την υπέρβαση του ποσοστού, δηλαδή από τον ΣΤ στον Ε 100%, στον Δ 90%, στο Γ 80% στο Β 60% και στον Α 20%!!!!.              
Τα ποσοστά εκτός από πειθαρχικά έχουν και δημοσιονομικά χαρακτηριστικά, αφού μπορεί να αλλάζουν ανά 2ετία και «…μπορούν να καθαρίζονται χαμηλότερα…» Τέλος αφού προαχθεί, κατατάσσεται σε πίνακα προακτέων, αλλά αν δεν προάγεται(!), λόγω ποσοστών κρίνεται εκ νέου. Μοιάζει με τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, αλλά μη διοριστέους. Αν δε δεν είσαι  προακτέος στερείσαι το δικαίωμα για προαγωγή για 2 έτη.
Η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια από τώρα όταν θα θεσπίσουν τα ΚΕΣ. Το κάθε Υπουργείο θα θεσπίσει την καταβολή Κινήτρου Επίτευξης Στόχου στις υπηρεσίες του. Έτσι οι υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι που θα καλύπτουν τους στόχους κατά 80% θα παίρνουν κλιμακωτά αύξηση από 10% ως 25%. Εύκολα μπορεί να υποθέσει κανείς την οικονομική κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων και των εκπ/κών. Για τις υπηρεσίες δημοσιονομικών στόχων θεσπίζεται το ΚΕΔΕΣ (Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων), πάλι με ποσόστωση στις απολαβές και σε συνάρτηση με την επίτευξη των στόχων.
Η υπερωριακή απασχόληση, προαιρετική ή υποχρεωτική ορίζεται στα 10 Ε. Πουθενά δεν αναφέρεται το επίδομα ειδικής αγωγής.

Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ένα ασφυκτικό – ολοκληρωτικής έμπνευσης πλαίσιο εργασίας στο δημόσιο, όπου η τρομοκρατία, η κομματοκρατία, η πειθάρχηση, τα ρουσφέτια, το γλείψιμο, θα κυριαρχούν. Αν συνδυαστεί και με το νέο κώδικα των πειθαρχικών συμβουλίων, οι απολύσεις θα αποτελούν σύνηθες φαινόμενο στο δημόσιο, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τα παραπάνω.

Οι περικοπές μισθών που προβλέπει το νέο μισθολόγιο δεν είναι οι πρώτες και δεν θα είναι ούτε οι τελευταίες ! Δεν αποτελούν τον «πάτο» του βαρελιού καθώς η κάθοδος προς την κόλαση θα συνεχιστεί με την επιτάχυσνη των εξελίξεων γύρω από το ζήτημα της χρεοκοπίας. Η ληστεία λοιπόν θα συνεχιστεί αμείωτη, άλλωστε η καπιταλιστική κρίση επιδιώκεται να ξεπεραστεί με ευρύτατη καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων και πρώτα απ’ όλα ανθρώπινων ζωών.

Όλα τα παραπάνω καθιστούν επιτακτική και άμεση την ανάγκη :
 – για τη διαμόρφωσηενός μεγάλου κοινωνικού και πολιτικού μετώπου με πρώτο στόχο την ανατροπή κυβέρνησης – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ. και κάθε επίδοξου διαχειριστή της ίδιας πολιτικής
– για παλλαϊκό ξεσηκωμό και γενική πολιτική απεργία διαρκείας

Τη μόνη ελπίδα και τη μόνη διέξοδο την κρατούν στα χέρια τους οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

Sorry, the comment form is closed at this time.