Οκτ 062011
 

του Γιώργου Γαλάνη

A. Για τις κρίσεις των Διευθυντών

Εν μέσω καταιγίδας του μνημονίου και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος που πλήττουν καίρια τους εργαζόμενους, απαξιώνουν ακόμα περισσότερο τη δημόσια εκπαίδευση αλλά και κάθε δημόσιο αγαθό,  πραγματοποιήθηκαν οι κρίσεις διευθυντών των σχολείων.
Το υπουργείο παιδείας έδωσε μεγάλη σημασία σε αυτές τις κρίσεις. Αδιαφόρησε για τις αποσπάσεις κρατώντας σε ομηρία χιλιάδες συναδέλφους, πραγματοποίησε ελάχιστους (119 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση) διορισμούς, ελάχιστες μεταθέσεις αλλά στις κρίσεις –όπως και στις περικοπές των μισθών των εκπαιδευτικών- έδειξε αξιοσημείωτη συνέπεια. Συγκρότησε τα συμβούλια επιλογής –ύστερα από προτάσεις των διευθυντών εκπαίδευσης ή των περιφερειακών διευθυντών- έφτιαξε τράπεζα θεμάτων και όρισε ασφυκτικές ημερομηνίες λειτουργίας των συμβουλίων. Μια ματιά να ρίξει κανείς στη σύνθεση των συμβουλίων και στις ερωτήσεις της τράπεζας θεμάτων θα καταλάβει ότι το υπουργείο επιδίωξε μια αυστηρά ελεγχόμενη διαδικασία. 
Οι ερωτήσεις και οι ενδεικτικές απαντήσεις που έδινε το υπουργείο κινούνταν γύρω από τις «αιώνιες αλήθειες» της αυτοαξιολόγησης, της εφαρμογής καινοτόμων δράσεων, του «αντιδραστικού ρόλου» των σωματείων που δεν επιθυμούν αλλαγές στο σχολείο και της απαίτησης για απαρέγκλιτη εφαρμογή των νόμων. 
 Εξάλλου, διαχρονικά, κύριο μέλημα των κυβερνήσεων ήταν ο έλεγχος των στελεχών της εκπαίδευσης και η διαδικασία επιλογής τους είναι το πρώτο, ιδιαίτερα σημαντικό βήμα σε αυτή την προσπάθεια τους.  Αν ως τώρα δεν έχουν καταφέρει- στο βαθμό που επιδιώκουν- να μετατρέψουν τους διευθυντές σε ντίλερ ενός σχολείου φτηνού, ευέλικτου και προσαρμοσμένου στις ανάγκες της αγοράς, αυτό οφείλεται αφενός στις αντιστάσεις  του εκπαιδευτικού κινήματος, αφετέρου γιατί το ίδιο το σώμα των διευθυντών- στην πλειοψηφία του- δεν έχει πειστεί (ή πειθαναγκαστεί) για τις εκπαιδευτικές πολιτικές που καλείται να εφαρμόσει. Η μείωση του ωραρίου και το επίδομα θέσης φαίνεται ότι δεν επαρκούν. Έτσι το υπουργείο επιχειρεί ένα ακόμα βήμα: σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου που έχει δει το φως της δημοσιότητας, ο διευθυντής επιχειρείται να  μετατραπεί σε manager που θα λειτουργεί το σχολείο με όρους ιδιωτικής επιχείρησης. Θα είναι ο πειθαρχικός και διοικητικός προϊστάμενος των εκπαιδευτικών του σχολείου, θα αναζητά χορηγούς, θα υλοποιεί την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, θα  αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς και θα αποτελεί την αιχμή του δόρατος της διοίκησης στην προσπάθεια καταστρατήγησης των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών (διδακτικό ωράριο ,υποχρεωτικές υπερωρίες κλπ.) . Οι σύλλογοι διδασκόντων από αποφασιστικό όργανο στη διοίκηση του σχολείου  μετατρέπονται σε «λέσχη συζητήσεων» που θα προτείνουν στο διευθυντή και αυτός θα αποφασίζει.
 
Eπιλογή  διευθυντών των πειραματικών-πρότυπων δημοτικών σχολείων.
 
Είκοσι εννέα(29) συνάδελφοι έκαναν αίτηση για τις έξι(6) θέσεις πειραματικών- πρότυπων σχολείων της περιφέρειας Αττικής. Από αυτούς παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη δεκαπέντε(15) και τελικά κατέθεσαν  δήλωση προτίμησης οκτώ(8) συνάδελφοι εκ των οποίων μια συνάδελφος  παραιτήθηκε από τη θέση που κατέλαβε. Μ’ αυτό τον τρόπο, έξι από τους εφτά συναδέλφους που δήλωσαν πειραματικά σχολεία έγιναν διευθυντές.
Στη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης συνέβαλε το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό, αν εφαρμοσθεί ο νέος νόμος για τα πρότυπα-πειραματικά σχολεία, η θητεία των διευθυντών των πειραματικών να λήξει το καλοκαίρι του 2012 αφού τότε προβλέπεται επιλογή νέων διευθυντών σε αυτά τα σχολεία. Επίσης αποτρεπτικά λειτούργησαν και οι αλλεπάλληλες, αντικρουόμενες εγκύκλιοι για τη δυνατότητα των σχολικών συμβούλων να είναι και υποψήφιοι διευθυντές σχολείων.  Έτσι πολλοί υποψήφιοι διευθυντές προτίμησαν τη σιγουριά ενός «κανονικού» σχολείου από την περιπέτεια ενός πειραματικού ή το ρίσκο της αναμονής των κρίσεων των σχολικών συμβούλων.

Η στάση της Ανεξάρτητης Ριζοσπαστικής Παρέμβασης και του εκπροσώπου της στο συμβούλιο επιλογής

Είχαμε αποφασίσει ότι δε συμμετέχουμε στις διαδικασίες αξιολόγησης και δε θα τις νομιμοποιήσουμε συμμετέχοντας με ερωτήσεις. Δεν  τρέφαμε   αυταπάτες  ότι  η παρουσία  μας θα αλλάξει  τις επιλογές για τον προσανατολισμό του σχολείου. Ήμασταν στις συνεδριάσεις και ελέγξαμε τα μόρια βάση των αντικειμενικών κριτηρίων. Όμως, μείναμε πιστοί  στην αντίληψη μας ότι ο σύλλογος διδασκόντων πρέπει να είναι το κυρίαρχο όργανο στο σχολείο και να ορίζει το διευθυντή, γι’ αυτό κρατήσαμε σαφέστατα αντιαξιολογική στάση μη μπαίνοντας στο παιχνίδι της αξιολόγησης, βάζοντας (-)  σε όλους/όλες. 

B. Επιλογή εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των ΚΠΕ

Η επιλογή των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα ΚΠΕ είναι αρμοδιότητα του ΑΠΥΣΠΕ (για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση) και του ΑΠΥΣΔΕ (για τη δευτεροβάθμια). Στην περιφέρεια Αττικής λειτουργούν τρία ΚΠΕ:  Αργυρούπολης, Δραπετσώνας και Λαυρίου.  Το ΚΠΕ Αργυρούπολης είναι εξαμελές ( πέντε μέλη κι ένας υπεύθυνος) τα άλλα δυο πενταμελή (τέσσερα μέλη και ένας υπεύθυνος). Από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επιλέγονται τουλάχιστον δυο εκπαιδευτικοί για κάθε ΚΠΕ. Επιλέχθηκαν τρεις για το ΚΠΕ Αργυρούπολης και από δυο για τα άλλα δυο ΚΠΕ. Σύνολο επτά εκπαιδευτικοί από την πρωτοβάθμια και εννέα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Στο ΑΠΥΣΠΕ κατατέθηκαν δεκαεννέα υποψηφιότητες. Στη συνέντευξη  πήραν μέρος δεκάξι συνάδελφοι.
Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή των υποψηφίων έπαιξαν τα μετρήσιμα μόρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι και μετά τη συνέντευξη η σειρά των υποψηφίων- τουλάχιστο των δέκα πρώτων- παρέμεινε όπως ήταν με τα μετρήσιμα κριτήρια.
Το κριτήριο της επιστημονικής- παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης αξιολογείται με τριάντα μονάδες κατά ανώτατο όριο.
Το κριτήριο της επιστημονικής κατάστασης και επιμορφωτικού έργου- άσκηση διοικητικών καθηκόντων αξιολογείται με  σαράντα μονάδες κατά ανώτατο όριο.
Στη συνέντευξη ο κάθε υποψήφιος μπορεί να βαθμολογηθεί με δεκαπέντε μονάδες κατά ανώτατο όριο.
Σημαντικό προβάδισμα έναντι των υπολοίπων έχουν οι συνάδελφοι οι οποίοι ήδη υπηρετούν σε ΚΠΕ αφού η κατοχή οργανικής θέσης σε ΚΠΕ μοριοδοτείται με πέντε μόρια, η εκπαιδευτική υπηρεσία σε ΚΠΕ μοριοδοτείται με ένα μόριο για κάθε έτος (και μέχρι έξι μόρια). Είναι χαρακτηριστικό πως όλοι οι συνάδελφοι που επελέγησαν για να στελεχώσουν τα ΚΠΕ είτε κατείχαν οργανική είτε έχουν προϋπηρεσία  σε αυτά.
Η στάση μας κατά τη διαδικασία επιλογής ήταν ανάλογη με αυτή που κρατήσαμε στη διαδικασία επιλογής των διευθυντών των πειραματικών σχολείων.
  Ήμασταν στις συνεδριάσεις και ελέγξαμε τα μόρια βάση των αντικειμενικών κριτηρίων. Όμως,  δεν μπήκαμε στο παιχνίδι της βαθμολόγησης -αξιολόγησης, βάζοντας (-)  σε όλους/όλες.  
 

Γιώργος Γαλάνης
Αιρετός εκπρόσωπος στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής
Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της
 AΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ- ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ)
Τηλ. 6972210342 www.paremvasis.gr 

Sorry, the comment form is closed at this time.