Οκτ 062011
 

Γιώργος Γαλάνης , Αιρετός εκπρόσωπος στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής, Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της  AΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ- ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ)

 

Η άδεια άνευ αποδοχών είναι το τελευταίο καταφύγιο κάθε εκπαιδευτικού που δεν μπορεί, για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους (προσωπικούς, οικογενειακούς, λόγω σπουδών κλπ)  , να εργαστεί στο σχολείο για συγκεκριμένο διάστημα.

Οι άδειες αυτές προβλέπονται τόσο από τον 1566/85 όσο και από τον 3528/2007.

Σύμφωνα με τον 1566:

 «  1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να χορηγείται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ιδίως θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυμοσύνης, τοκετού και μητρότητας, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό.

2. Άδεια χωρίς αποδοχές, που χορηγείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από τρία σχολικά έτη
 

 Σύμφωνα με τον 3528/2007 (Υπαλληλικό Κώδικα):

Άρθρο 51

Αδειες χωρίς αποδοχές

 

  «2. Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς  λόγους.»

Το συγκεκριμένο άρθρο του 3528/2007 τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από το  με το άρθρο 37 του Ν.3986/2011 όπου εισάγονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:  

«1. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 τροποποιείται η παρ.2 του άρθρου 51 του Ν. 3528/2007 και επιτρέπεται πλέον στους υπαλλήλους η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους αντί των δύο (2) ετών που ίσχυε έως την 1η Ιουλίου 2011 ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου.

Πέραν της αύξησης του χρονικού διαστήματος της άδειας άνευ αποδοχών, την οποία δικαιούται ο υπάλληλος να αιτηθεί, οι λοιπές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), οι οποίες ρυθμίζουν τη χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας, εξακολουθούν να ισχύουν. Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 51 παρ. 2 αυτού, η χορήγηση της άδειας γίνεται με αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Για το λόγο αυτό, στην αίτηση του υπαλλήλου πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι, για τους οποίους ζητείται η άδεια άνευ αποδοχών, προκειμένου να εκτιμηθούν από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και αυτό να γνωμοδοτήσει σχετικά με το αίτημα, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η λειτουργία της υπηρεσίας.»

Με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ. 51/683/οικ.15718  του Υπουργείου Διοικητικής μεταρρύθμισης και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  δίνονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή του 3986/2011. Το Υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται να επιμείνει στην εφαρμογή του 1566 με το επιχείρημα ότι  αυτός που τροποποιήθηκε ήταν ο Υπαλληλικός  Κώδικας και όχι ο 1566.

Επομένως σύμφωνα με την ερμηνεία που φαίνεται να επικρατεί σε κύκλους του Υπουργείου παιδείας οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται ως τρία έτη άδεια άνευ αποδοχών και όχι ως πέντε.

Αυτή η ερμηνεία φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση εκατοντάδες συναδέλφους και συναδέλφισσες οι  οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά οικογενειακά και προσωπικά προβλήματα και η άδεια άνευ αποδοχών θα αποτελούσε μια, έστω προσωρινή λύση σε αυτά τα προβλήματα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΑΠΥΣΠΕ της Περιφέρειας Αττικής είχε αρχικά εγκρίνει  άδειες και για τέταρτο χρόνο αλλά μετά τις διευκρινήσεις του Υπουργείου Παιδείας ανακάλεσε τις άδειες αυτές.

Στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής κατατέθηκαν 49 αιτήσεις για άδειες άνευ αποδοχών. Από αυτές εγκρίθηκαν ( ως τώρα) οι 34.

Το Υπουργείο Παιδείας χορηγεί με φειδώ αυτές τις άδειες αφού κάθε τέτοια άδεια δεν μετατρέπεται σε πίστωση για την πρόσληψη ενός συναδέλφου.

Στερεί έτσι από το συνάδελφο που ζητάει την άδεια μια ευκαιρία να αντιμετωπίσει με καλύτερους όρους τα προβλήματά του αλλά και μια θέση στη δημόσια εκπαίδευση από ένα νέο συνάδελφο. Το πρόβλημα έτσι μεταφέρεται στη καθημερινή λειτουργία του σχολείου αφού αυτοί οι συνάδελφοι αναγκάζονται να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα χορήγησης άλλων αδειών και η απουσία τους από το σχολείο- χωρίς την αντικατάστασή τους- είναι συχνό φαινόμενο.

–      Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών σε όσους συναδέλφους το ζητούν ως και πέντε έτη.

–   Καλούμε τη ΔΟΕ και τους συλλόγους εκπαιδευτικών να αναδείξουν το συγκεκριμένο ζήτημα και να απαιτήσουν τη λύση του υπέρ των συναδέλφων

 

22 Σεπτεμβρίου 2011

 

 

Γιώργος Γαλάνης

Αιρετός εκπρόσωπος στο ΑΠΥΣΠΕ Αττικής

Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της

 AΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

(ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ- ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ)

Τηλ. 6972210342 www.paremvasis.gr 

Sorry, the comment form is closed at this time.