Οκτ 222012
 

                                                                                                                                    ΑΙΓΑΛΕΩ, 18- 10 -2012

 

Μεγάλη αναστάτωση δημιούργησε στα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία όλης της χώρας η εγκύκλιος που αφορά την πρόωρη αποχώρηση των νηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα. Η εγκύκλιος είναι ένα πρόχειρο, τηλεγραφικού τύπου «σημείωμα» με Αριθ. Πρωτ. Φ.32/339 /124196 /Γ1 – 11/10/2012 με την υπογραφή του Ειδικού Γραμματέα ΠΕ & ΔΕ, το οποίο φέρει και την ένδειξη «Εξ. Επείγον».

Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο ή, η δομή και η λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, αντιμετωπίζονται με προχειρότητα και ανευθυνότητα ή γίνεται το πρώτο βήμα για τη σταδιακή κατάργηση του θεσμού με τη σημερινή του μορφή επειδή έχει μεγαλύτερο κόστος.

Φαίνεται πως το ολοήμερο νηπιαγωγείο θεωρήθηκε ακριβή εκπαιδευτική λύση και θυσιάζεται στα πλαίσια που θέτει η τρόικα και δουλικά υπακούει η τρόικα της κυβέρνησης, για φτηνότερη δημόσια εκπαίδευση.

Το Υπουργείο ακλουθώντας τη γνωστή τακτική της αποδόμησης της δημόσιας εκπαίδευσης (μηδενικοί διορισμοί, διάλυση ειδικής αγωγής, υπεράριθμα τμήματα, συμπτύξεις, τμημάτων, εξοβελισμός προνηπίων κ.α), φαίνεται πως έκρινε πως ήρθε η ώρα να διαλύσει και το ολοήμερο νηπιαγωγείο.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Υποβαθμίζεται το εκπαιδευτικό έργο του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και το Νηπιαγωγείο μετατρέπεται  σε χώρο φύλαξης.

Σύμφωνα με το νόμο  ίδρυσης του ολοήμερου νηπιαγωγείου  το πρόγραμμά του εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και ολοκληρώνεται με τη λήξη του ωραρίου.

 

2.Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για ατύχημα τη στιγμή που τα νήπια θα βρίσκονται στην αίθουσα χωρίς επίβλεψη την ώρα που η νηπιαγωγός θα βρίσκεται στη πόρτα για να παραδώσει τα νήπια που θα αποχωρούν.

Με την έως τώρα ισχύουσα νομοθεσία, υπήρχε η δυνατότητα πρόωρης αποχώρησης μεμονωμένων περιπτώσεων παιδιών για σοβαρούς λόγους. Η γενίκευση όμως, της  πρόωρης αποχώρησης για  μεγάλες ομάδες παιδιών, θα δημιουργήσει δυσλειτουργίες στην ομαλή εξέλιξη του προγράμματος, το οποίο θα διακόπτεται απότομα και θα μένει ανολοκλήρωτο. Αυτό δεν είναι παιδαγωγικά ορθό, γιατί ακυρώνονται τα οφέλη που προκύπτουν από τη σωστή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του.

 

Παλιές μνήμες επανέρχονται… Με το Ν1566/85 είχε γίνει προσπάθεια να οργανωθούν Ολοήμερα Νηπιαγωγεία με την μορφή παιδικών κέντρων. Η προσπάθεια απέτυχε, επειδή υπήρξε συντονισμένος αγώνας των Νηπιαγωγών που αρνήθηκαν να ενταχθούν στα παιδικά κέντρα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα υποβαθμιζόταν ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του Νηπιαγωγείου και θα περιορίζονταν σε ρόλο φύλαξης των παιδιών

 

Μετά από 27 χρόνια, επιχειρείται ξανά η υποβάθμιση του εκπαιδευτικού ρόλου του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και η μετατροπή του σε χώρο φύλαξης.

Όλος αυτός ο σχεδιασμός στοχεύει πιθανότατα στη σταδιακή μείωση οργανικών θέσεων που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε απολύσεις,(είναι γνωστή η απαίτηση των δανειστών) την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων είναι δεδομένη η διεύρυνση της ωρομισθίας και  την αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών. Το ωράριο των νηπιαγωγών δεν νομοθετήθηκε ποτέ και εδώ έχει ευθύνη και η συνδικαλιστική γραφειοκρατία.

Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο δε θα γίνει «χώρος διερχομένων». Έχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα και σκοπό την αναβάθμιση της προσχολικής εκπαίδευσης, την ολόπλευρη αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των νηπίων ηλικίας 4 – 6 ετών στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της ΠΕ, την ολοκληρωμένη προετοιμασία των νηπίων για το Δημοτικό.

 

Απαιτούμε:

  •  την άμεση ανάκληση της εγκυκλίου με Αριθ. Πρωτ. Φ.32/339 /124196  /Γ1 – 11/10/201

Διεκδικούμε :

  • Ø Δίχρονη υποχρεωτική δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή για όλα τα νήπια και προνήπια (4-6 ετών). Όλα τα παιδιά στο δημόσιο νηπιαγωγείο
  • Ø Νομοθετική κατοχύρωση του διδακτικού ωραρίου  των Νηπιαγωγών στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Sorry, the comment form is closed at this time.