Ανακοίνωση των Παρεμβάσεων Π.Ε. για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ του ΙΠΕΜ – ΔΟΕ “ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ. ΤΟ ΙΠΕΜ – ΔΟΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ‏

                                                                                                                             07/06/2012

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ  ΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΤΟ ΙΠΕΜ – ΔΟΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

    Μετά από ένα μεγάλο διάστημα αδράνειας και πλήρους αδιαφορίας για τα οξυμμένα προβλήματα της εκπαίδευσης , το ΙΠΕΜ – ΔΟΕ και οι δυνάμεις του κρατικού- κυβερνητικού συνδικαλισμού της συγκυβέρνησης των ΠΑΣΚ-ΔΑΚΕ,  που διαχειρίζονται τη λειτουργία του,  βρήκαν επιτέλους το δρόμο τους:  την ένταξη και υλοποίηση του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α, ύψους 2.000.000 €,  μετατρέποντας το ΙΠΕΜ σε ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης , σ’ ένα κρατικά επιδοτούμενο Ινστιτούτο προώθησης των νεοφιλελεύθερων και νεοσυντηρητικών πολιτικών της για την εκπαίδευση. Η όλη διαδικασία ένταξης του ΙΠΕΜ – ΔΟΕ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ είναι η ιστορία της συντηρητικής μετάλλαξης των συνδικαλιστικών οργάνων μέσω της κρατικής ή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Χωρίς να θεωρούμε ότι μέχρι τώρα  η δράση του ΙΠΕΜ – ΔΟΕ  ήταν στη σωστή κατεύθυνση και απηχούσε τις ανάγκες του κλάδου , η ένταξη στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ το αποκόβει τελείως από τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και το ενσωματώνει πλήρως στις απαιτήσεις του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κρατική χρηματοδότηση και με λειτουργία ιδιωτικής εταιρείας καλείται να προωθήσει μια πολιτική που είναι ενάντια στον κλάδο αλλά και στη ίδια τη δημόσια εκπαίδευση ως κοινωνικό δικαίωμα. Η ευρωενωσιακή χρηματοδότηση δεσμεύει την υλοποίηση και το περιεχόμενο του προγράμματος προς την κατεύθυνση μιας αγοραίας λογικής για την εκπαίδευση και τη γνώση. Με το πρόγραμμα αυτό ο κρατικός συνδικαλισμός μετατρέπεται σε μοχλό προώθησης των στρατηγικών επιλογών κεφαλαίου για μια εμπορευματοποιημένη  εκπαίδευση.

      Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία της Δ.Ο.Ε διάλεξε να μπει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αδιαφορώντας για τον γενικότερο ρόλο του Ε.Σ.Π.Α στο χώρο της εκπαίδευσης. To E.Σ.Π.Α αποτελεί έναν από τους βασικούς ιμάντες μεταβίβασης της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκπαίδευση. Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία της ΔΟΕ διαλέγει να ταυτιστεί άκριτα μ’ αυτή την αντιδραστική πολιτική αλλά και να νομιμοποιήσει το ρόλο του Ε.Σ.Π.Α ως έναν από  τους μοχλούς διάλυσης των σταθερών εργασιακών σχέσεων και προώθησης της μαύρης εργασίας στην εκπαίδευση. (βλ. συμβάσεις αναπληρωτών μέσω του Ε.Σ.Π.Α).   

     Το πρόγραμμα λειτουργεί στο πλαίσιο του λεγόμενου κοινωνικού εταιρισμού θεωρώντας ότι η εμπλοκή του ΙΠΕΜ το μετατρέπει αυτόματα σε κοινωνικό εταίρο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής  , δηλ. μοχλό στήριξης  και προώθησης των καπιταλιστικών επιλογών για την εκπαίδευση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα βάζει ως όρο τον κοινωνικό εταιρισμό στις όποιες  πανευρωπαϊκές συνεργασίες του ΙΠΕΜ με άλλα Ινστιτούτα που θα πρέπει να λειτουργούν στην ίδια κατεύθυνση. 

    Mε το συγκεκριμένο  πρόγραμμα υλοποιείται μια κρατικά σχεδιασμένη επιμόρφωση και αναλαμβάνει να εκπληρώσει ανάγκες της κρατικής διοίκησης της εκπαίδευσης.   

     Αναλαμβάνει να στείλει το χρήμα του Ε.Σ.Π.Α προς την αγορά, αγνοώντας βασικές ανάγκες της εκπαίδευσης σε συνθήκες μεγάλης υπεχρηματοδότησες του εκπαιδευτικού συστήματος.  Έτσι μπορεί στα πλαίσια του προγράμματος να επιδιώκεται «η δημιουργία διαδικτυακής πύλης της Πράξης , του συστήματος τηλεκπαίδευσης , καθώς και του συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης της Πράξης» , αυτά όμως αφορούν την αγορά της πληροφορικής και την σχετική  απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από αυτή, δεν αφορούν όμως τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων σήμερα. Και  σίγουρα πάνω στον τρόπο χρηματοδότησης της εκπαίδευσης συγκρούονται διαφορετικές απόψεις για πως αυτή πρέπει να γίνεται και κυρίως για τους σκοπούς της. Από τη μια η λογική του προγράμματος και του Ε.Σ.Π.Α που θέλει, μέσω της εκπαίδευσης να σπρώξει ευρωπαϊκά κονδύλια προς την αγορά και να τονώσει την επιχειρηματική (καπιταλιστική) κερδοφορία και από την άλλη η λογική που βάζει τις ανάγκες της εκπαίδευσης  σε πρώτη μοίρα και επιδιώκει τη στήριξη  του εκπαιδευτικού συστήματος μέσω μια ενισχυμένης δημόσιας  χρηματοδότησής του. Σε μια εποχή καταστροφής της δημόσιας εκπαίδευσης από τις πολιτικές του Μνημονίου και της Ε.Ε, ένα συνδικάτο εκπαιδευτικών  δεν επιδιώκει κονδύλια για  επιμόρφωση διοικητικών και συνδικαλιστικών στελεχών μέσω του ΕΣΠΑ , επιδιώκει την αυξημένη δημόσια χρηματοδότηση της εκπαίδευσης  για να στηριχτούν τα σχολεία , οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί για τις μεγάλες και οξυμμένες ανάγκες τους.

   Προπάντων δε ένα συνδικάτο και το επιστημονικό του ινστιτούτο δεν μπορεί να χρηματοδοτούνται και να εξαρτώνται οικονομικά από έναν οργανισμό του κεφαλαίου , όπως η Ε.Ε , και της οποίας η πολιτική στρέφεται ενάντια στη δημόσια εκπαίδευση και στο δικαίωμα στη μόρφωση των λαϊκών στρωμάτων και προωθεί το νέο σχολείο της αγοράς.  

Η αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα του Δ.Σ  ΙΠΕΜ τη φετινή χρονιά δεν οφείλονταν μόνο στην μη έγκριση της απαλλαγής από τα διδακτικά καθήκοντα των μελών του Δ.Σ αλλά σε συνειδητή πολιτική και συνδικαλιστική επιλογή στήριξης των μνημονιακών επιλογών στην εκπαίδευση. Ο υποτιθέμενος «επιστημονικός»   λόγος του ΙΠΕΜ, που τα προηγούμενα χρόνια λειτουργούσε ως απολογητική των βασικών επιλογών της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, (8ΟΟ ολοήμερα , σχολικά βιβλία) τώρα έγινε σιωπή για τις εγκληματικές επιλογές των δύο  κυβερνήσεων  του Μνημονίου στην εκπαίδευση. Μια σιωπή που ήταν βέβαια προϋπόθεση για την ένταξη του ΙΠΕΜ – ΔΟΕ στο Ε.Σ.Π.Α και την παχυλή χρηματοδότησή του. Δεν μπορεί ν’ ασκήσεις κριτική στον φορέα από τον οποίο περιμένεις να σε χρηματοδοτήσει και να σε εντάξει  στις επιλογές του. Το αν αυτός ο φορέας ασκεί καταστροφική πολιτική στην εκπαίδευση  αυτό είναι μάλλον μια ενοχλητική λεπτομέρεια … για τον κρατικό-κυβερνητικό συνδικαλισμό, μπροστά στην εναγώνια αναμονή  του για ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α.

Μετά την ένταξη του ΙΠΕΜ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η αδράνεια ξεπεράστηκε. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο στο σχεδιασμό του και τη λειτουργία του παρά μόνο η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Οι διαδικασίες του προγράμματος  κινούνται γρήγορα προς την κατεύθυνση της οργανωτικής συγκρότησης, αλλά και με σοβαρά  ερωτηματικά για την όλη διαδικασία.

Προβλέπεται η προκήρυξη για τη Σύναψη Σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου για επτά επιστημονικούς συνεργάτες του Προγράμματος(ανάρτηση στον ιστότοπο του ΙΠΕΜ 7/3.2012) και η δημιουργία συγκεκριμένων επιτροπών παρακολούθησης του έργου. (2 επιτροπές έργου από μέλη του Δ.Σ του ΙΠΕΜ, Επιτροπή Παραλαβής, Ομάδα Επιτελικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της Πράξης και Ομάδα Διοίκησης Έργου). Πρόκειται για δομές που λειτουργούν ως κλειστά τεχνοκρατικά – γραφειοκρατικά κλαμπ τα οποία είναι αυτά που υλοποιούν τους στόχους και τις κατευθύνσεις του προγράμματος και ελέγχουν την πορεία υλοποίησης του ,  μακριά από κάθε επιρροή και διαδικασία διαλόγου με τη βάση του κλάδου.

Η «Eπιτροπή Αξιολόγησης» για τους συνεργάτες του προγράμματος συγκροτήθηκε με απλή απόφαση του Δ.Σ του ΙΠΕΜ (7/03/2012) χωρίς καμιά προηγούμενη διαδικασία ανοιχτής προκήρυξης των θέσεων. Πρόκειται για έναν καθαρά αδιαφανή τρόπο επιλογής,  που ξεκινάει από το ίδιο το πρόγραμμα,  καθώς  αυτό δεν ορίζει με σαφήνεια τον τρόπο επιλογής των «αξιολογητών», αλλά εξαντλείται  σε θολές και αόριστες  διατυπώσεις . « Η αξιολόγηση των  υποψηφίων καθώς και η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί  από την Επιτροπή Αξιολόγησης , η οποία θα συσταθεί για το σκοπό εκ μέρους του Δ.Σ του ΙΠΕΜ- ΔΟΕ» (Κείμενο Πρόσκλησης του ΙΠΕΜ – ΔΟΕ , 7/03/2012, αρ.πρωτ.24, http://www.ipem-doe.gr, Final_pdf)

Δεν έχουμε βέβαια την αυταπάτη ότι ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν ως σκοπό τους την τόνωση της καπιταλιστικής κερδοφορίας και την οικοδόμηση κοινωνικών συμμαχιών γύρω από τη υπερσυντηρητική  πολιτική στην εκπαίδευση μπορούν να οργανωθούν και να λειτουργήσουν με ανοικτές και δημοκρατικές διαδικασίες ή να ενσωματώσουν πραγματικά αιτήματα της κοινωνίας στην προβληματική τους. Όπως , όμως , καταγγέλλουμε το περιεχόμενο και τους στόχους τους έτσι καταγγέλλουμε και τις διαδικασίες  συγκρότησής τους.

    Απαιτούμε από το ΙΠΕΜ – ΔΟΕ να σταματήσει την υλοποίηση του συγκεκριμένου  προγράμματος  και να  αναπροσανατολίσει  τη δράση του με βάση  τις σημερινές ανάγκες της εκπαίδευσης και των λαϊκών στρωμάτων , για την ανατροπή της μνημονιακής βαρβαρότητας και της αντιδραστικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης.                        

  www.paremvasis.gr